Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie
Seoladh: Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Fotha Nuachta (News Feed)

Bua i gComórtas Filíochta Sheachtain na Gaeilge do Naoise (Naoise wins in the Seachtain na Gaeilge Poetry Competition)

Comhghairdeas ollmhór le Naoise ó 1 Sadhbh a bhuaigh an 3ú háit in Éirinn lena dán do Chomórtas Filíochta Sheachtain na Gaeilge.  'Mo Scoil' is ainm don dán a chur Naoise isteach sa rannóg sóisearach.  Maith thú a Naoise! Comghairdeas freisin le hIníon Ní Chonluain, a múinteoir Gaeilge.

Dán Naoise

Congratulations to Naoise from 1 Sadhbh who won third place in Ireland with her poem for the Seachtain na Gaeilge Poetry Competition.  Naoise entered her poem entitled 'Mo Scoil' or 'My school', in the junior category for first to third year students.  Well done Naoise!  Congratulations also to Iníon Ní Chonluain, her Irish teacher.

Dán Naoise

Tionscadail OSSP Rang Chonchúir (Rang Chonchúir's CSPE Projects)

 

Bhí scoláirí Rang Chonchúir ag obair go crua le tamaill anuas ar a dtionscadail OSSP.

 

 

 

Roghnaigh na scoláirí trí eagraíocht fíor-thabhachtach chun tacú leo mar chuid den thionscadal seo. D’eagraigh Seán, Niamh agus Fiadhnait díolachán cácaí ag am sosa ag tús na míosa ar son an Vincent Wildlife Trust (eagraíocht ag iarraidh na nIoraí Rua a chaomhnú). Ar an lá spóirt an tseachtain seo caite, chuir Cormac, Jake agus Dáire chun piolóid (‘stocks’) suas ag am lóin sa pháirc imearta agus chuaigh scoláirí agus múinteoirí cróga (buíochas le hIn. Ní Mhuirí & In. Ní Channan) isteach chun airgead a bhailiú do Phieta House. Agus an maidin dár gcion nuair a bhí gach duine spíonta tar éis an lá spóirt, chaith Kyra, Hannah agus Shona an maidin sa chistin ag cócaireacht bhricfeasta don scoil. Dhíol siad pancóga, rollaí bricfeasta agus tae/caifé ag am sosa ar son Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn.

 

Sár-obair déanta acu agus tús iontach cúrtha leis an tionscadal 60% don OSSP.

 

The students of Rang Chonchúir have been hard at work lately on their CSPE projects.

 

The second year students chose to support three extremely important organisations as part of this project. At the beginning of the month, Seán, Niamh and Fiadhnait organised a successful bake sale to raise funds for The Vincent Wildlife Trust (an organisation which is helps to conserve the Red Squirrel population in Ireland). Then on sports day last week, Cormac, Dáire and Jake set up a set of wooden stocks on the playing field which some very brave student and teacher volunteers agreed to go into in honour of Pieta House. And the following morning when everyone was shattered after sports day, Kyra, Hannah and Shona cooked up a fabulous breakfast in the kitchen. They sold pancakes, breakfast rolls and tea/coffee at break time for the very worthy cause of Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin.

 

The students have worked very hard all month and  have made a great start on this 60% CSPE project.

Lá Spóirt 2018 an lá i nGrianghraif (Sports Day 2018 the Day in Photos)

Bhí an-lá againn ag Lá Spóirt 2018 Déardaoin, 10 Bealtaine.  Míle buíochas leis an Uasal Mac Íomhair a d'eagraigh an lá dúinn.  Cliceáil ar an ngrianghraf thíos chun tuilleadh grianghraf ón lá a fheiceáil.

We had a wonderful day at Sports Day 2018 on Thursday, 10th May.  Many thanks to an tUasal Mac Íomhair for organising the day.  Click on the photo below to see more images from the day.

Lá Spóirt 5

Scrúduithe an tSamhraidh 2018 (Summer Exams 2018)

examsentence

Tá cóip den amhchlár do Scrúduithe an tSamhraidh 2018 ar fáil anseoÁdh mór ar na scoláirí uilig.  Is deis iad na scrúduithe samhraidh chun forbairt agus feabhas pearsanta a mheas ag deireadh na scoilbhliana.

A copy of the Summer Examinations 2018 timetable is available here.  Best of luck to all students.  Remember, the summer examinations are an opportunity to assess your personal development and academic achievements at the end of the school year.

Geansaíthe Spóirt na Scoile (School Sports Jumpers)

Screen Shot 2018 05 17 at 21.14.54

Ó Lúnasa 2018 ar aghaidh beidh geansaí spóirt na scoile riachtanach don chorpoideachas.  Mura bhfuil geansaí spóirt ag do mhac/d'iníon ba chóir ceann a ordú tríd an scoil roimh an 30 Meitheamh.  Seoladh an fhoirm orduithe abhaile leis na scoláirí i mí Aibreáin agus is féidir cóip den fhoirm orduithe a íoslódáil anseo.

From August 2018 onwards the school sports jumper will be compulsory for PE.  If you son/daughter does not yet have a school sports jumper you should place an order through the school before June 30th.  Students received a copy of the order form in April and a copy of the form can be downloaded here.

 campa samhraidh 2

 

 

Eolas faoi Scrúduithe Stáit

  State Examinations Info

  160px State Exams Commission 

 Screen Shot 2018 04 19 at 11.09.41

Screen Shot 2018 04 17 at 10.00.45

 

gallery icon

Gailearaí

Gallery

email logo png 25

 

Ríomhphost Scoile

    School Email

 
 youtube high resolution logo download

 

Cainéal YouTube  

YouTube Channel

 twitterlogo 1x  @ColaisteLu
 EPortal 400x380

 

ePortal  

Lógáil Isteach Foirne