Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie
Seoladh: Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Fotha Nuachta (News Feed)

Ráth ar an gClub Ceoil ag Scléip! (Success for the Music Club at Scléip!)

 

IMG 7080

 

Rinne ceoltóirí Choláiste Lú é arís agus tá siad tríd chuig an babhta ceannais de Scléip 2018 -  comórtas tallainne do Ghaelcholáistí le béim ar na healaíona comh-aimseartha. Tá suim sa chomórtas ag fásadh gach bliain sa scoil le cúig iomaitheoir ag glacadh páirte i mbliana sa réamhbhabhta in Amharclann an Gharáiste, Muineachán ar Déardaoin 30 Samhain.

Coláiste Lú musicians and singers have done it again and are through to the finals of Gael Linn's creative arts competition Scléip! Entering more and more acts every year, 5 groups took part in the preliminary round in the Garage Theatre, Monaghan on Thursday November 30th.

Read more ...

Measúnuithe na Nollag 2017 (December Assessments 2017)

Beidh Measúnaithe na Nollag don Chéad Bhliain, don Dara Bliain agus don Chúigiú Bliain ag tosnú Déardaoin 14 Nollaig.

Tá an sceideal mheasúnaithe ar fáil anseo.

 

December Assessments for First Years, Second Years and Fifth Years will begin on Thursday 14th December.

The assessment schedule is available here.

 

Read more ...

CCM Chomhairle na dTuistí (Parents' Council AGM)

Beidh Cruinniú Cheann Bliana Chomhairle na dTuismitheoirí ar siúl sa scoil Dé Céadaoin, 13 Nollaig 2017 ag 7in. Fáilte roimh chách.

The Annual General Meeting of the Parents' Council will take place in the school on Wednesday, 13th December 2017 at 7pm.  All are welcome.

untitled

Ceardlann Idirghníomhach Eolaíochta do Ghaelscoileanna (Interactive Science Workshop for Gaelscoileanna)

 IMG 7048 3

Mar chuid de Sheachtain na hEolaíochta anseo i gColáiste Lú d'eagraigh scoláirí na hidirbhliana, le cabhair ó rang Bhitheolaíochta na cúigiú bliana, ceardlann idirghníomhach eolaíochta inár bhain daltaí bunscoile triail as roinnt turgnaimh spraoiúla le suim san eolaíocht a spreagadh.  D'fhreastail rang a sé ó Ghaelscoil Dhún Dealgan ar an gceardlann agus bhain siad ardthaitneamh as. 

As part of Science Week here in Coláiste Lú the transition year students, with help from fifth year Biology class, organised an interactive science workshop where primary school pupil could engage with some fun experiments designed to inspire further interest in science.  Sixth class from Gaelscoil Dhún Dealgan attended the workshop and thoroughly enjoyed the event. 

Read more ...

Daniel tríd chuig babhta ceannais Poetry Aloud (Daniel through to the final of Poetry Aloud)

Daniel

Dé hAoine, 17 Samhain 2017, thaisteal Daniel ó 3 Aoife chuig Leabharlann Náisiúnta na hÉireann chun páirt a ghlacadh sa bhabhta leathcheannais den chomórtas filíochta Poetry Aloud.  Is comórtas mór filíochta é Poetry Aloud agus chuir beagnach 1,800 scoláirí ó cheann ceann na tíre isteach ar an gcomórtas i mbliana.  Anuraidh bhuaigh Daniel an chéad áit in Éirinn sa rannóg sóisearach de Poetry Aloud

Bhí bród ar Daniel páirt a ghlacadh sa bhabhta leathcheannais agus labhair sé go hálainn lena dhá dhán; "St Kevin and the Blackbird" le Séamus Heaney agus "Lines Written on a Seat on the Grand Canal" le Patrick Kavanagh.  Bhí an iomaíocht géar ar an lá ach d'éirigh le Daniel áit a bhuaicint sa bhabhta ceannais.  Comhghairdeas leat a Daniel! Go n-éirí leat sa bhabhta ceannais ar an 1 Nollaig.

On Friday, 17th November 2017, Daniel from 3 Aoife travelled to the National Library of Ireland to compete in the semi-final of the Poetry Aloud poetry competition.  Poetry Aloud is a prominent poetry speaking competition and this year almost 1,800 students from all corners of Ireland competed in the competition.  Last year Daniel won first place in Ireland in the junior category of Poetry Aloud.

Daniel was proud to participate in the semi-final and he performed beautifully with his two poems; "St. Kevin and the Blackbird" by Seámus Heaney and "Lines Written on a Seat on the Grand Canal" by Patrick Kavanagh.  The competition was very close on the day but Daniel successfully won a place in the final round.  Congratulations Daniel! Best of luck in the final round on December 1st.

 

 

 

gallery icon

Gailearaí

Gallery

email logo png 25

 

Ríomhphost Scoile

    School Email

 
 youtube high resolution logo download

 

Cainéal YouTube  

YouTube Channel

 twitterlogo 1x  @ColaisteLu
 EPortal 400x380

 

ePortal  

Lógáil Isteach Foirne