Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie
Seoladh: Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Fotha Nuachta (News Feed)

Ceardlann Idirghníomhach Eolaíochta do Ghaelscoileanna (Interactive Science Workshop for Gaelscoileanna)

 IMG 7048 3

Mar chuid de Sheachtain na hEolaíochta anseo i gColáiste Lú d'eagraigh scoláirí na hidirbhliana, le cabhair ó rang Bhitheolaíochta na cúigiú bliana, ceardlann idirghníomhach eolaíochta inár bhain daltaí bunscoile triail as roinnt turgnaimh spraoiúla le suim san eolaíocht a spreagadh.  D'fhreastail rang a sé ó Ghaelscoil Dhún Dealgan ar an gceardlann agus bhain siad ardthaitneamh as. 

As part of Science Week here in Coláiste Lú the transition year students, with help from fifth year Biology class, organised an interactive science workshop where primary school pupil could engage with some fun experiments designed to inspire further interest in science.  Sixth class from Gaelscoil Dhún Dealgan attended the workshop and thoroughly enjoyed the event. 

Read more ...

Daniel tríd chuig babhta ceannais Poetry Aloud (Daniel through to the final of Poetry Aloud)

Daniel

Dé hAoine, 17 Samhain 2017, thaisteal Daniel ó 3 Aoife chuig Leabharlann Náisiúnta na hÉireann chun páirt a ghlacadh sa bhabhta leathcheannais den chomórtas filíochta Poetry Aloud.  Is comórtas mór filíochta é Poetry Aloud agus chuir beagnach 1,800 scoláirí ó cheann ceann na tíre isteach ar an gcomórtas i mbliana.  Anuraidh bhuaigh Daniel an chéad áit in Éirinn sa rannóg sóisearach de Poetry Aloud

Bhí bród ar Daniel páirt a ghlacadh sa bhabhta leathcheannais agus labhair sé go hálainn lena dhá dhán; "St Kevin and the Blackbird" le Séamus Heaney agus "Lines Written on a Seat on the Grand Canal" le Patrick Kavanagh.  Bhí an iomaíocht géar ar an lá ach d'éirigh le Daniel áit a bhuaicint sa bhabhta ceannais.  Comhghairdeas leat a Daniel! Go n-éirí leat sa bhabhta ceannais ar an 1 Nollaig.

On Friday, 17th November 2017, Daniel from 3 Aoife travelled to the National Library of Ireland to compete in the semi-final of the Poetry Aloud poetry competition.  Poetry Aloud is a prominent poetry speaking competition and this year almost 1,800 students from all corners of Ireland competed in the competition.  Last year Daniel won first place in Ireland in the junior category of Poetry Aloud.

Daniel was proud to participate in the semi-final and he performed beautifully with his two poems; "St. Kevin and the Blackbird" by Seámus Heaney and "Lines Written on a Seat on the Grand Canal" by Patrick Kavanagh.  The competition was very close on the day but Daniel successfully won a place in the final round.  Congratulations Daniel! Best of luck in the final round on December 1st.

 

 

Dátaí Tábhachtacha do Mhí na Samhna (Important Dates in November)

Datai Tabhachtacha Samhain 2017

 

 

 

 

 

Cártaí Poist go dtí an Fhrainc (Post-cards to France)

An tseachtain roimh an mbriseadh lár-théarma bhí na daltaí ó Rang Shadhbh sa chéad bhliain ag scríobh cártaí poist chuig daltaí sa chéad bhliain i méanscoil sa Fhrainc. Bhain said an-taitneamh as an gcleachtadh sin agus tá siad agus a múinteoir Fraincise, Iníon Ní Dhuinn, ag súil go mór le freagraí a thabhairt ar ais ón scoil sa Fhrainc. Maith sibh Rang Shadhbh.

The week before midterm the students from Rang Shadhbh in First Year wrote postcards to 1st year students in a secondary school in France. They really enjoyed the exercise and both the students and their French teacher, Iníon Ní Dhuinn, are really looking forward to receving a response from the school in France. Well done Rang Shadhbh.

 

Photo Kaminska 530712768.561285

Photo Kaminska 530712789.052581 Photo Kaminska 530712835.932684 Photo Kaminska 530712848.195993

Bua ag Lauryn i gComórtas Beo 2017 (Lauryn wins in Comórtas Beo 2017)

Comhghairdeas ollmhór le Lauryn ó 5 Méabh a bhuaigh an dara háit sa chomórtas náisiúnta ceoil Beo 2017.  Chan agus sheinn Lauryn a hamhrán nuachumtha féin "Piléar" ag Oireachtas na Samhna 2017 i gCill Airne.  Is ceoltóir den scoth í Lauryn agus tá muid cinnte go bhfuil a lán rudaí móra ceolmhara eile le teacht ón gcailín seo.  Maith thú a Lauryn!

Huge congratulations to Lauryn from 5 Méabh who won 2nd Prize in the national music competition Beo 2018.  Lauryn played and sang her own self-composed song  "Piléar" at Oireachtas na Samhna 2017 in Killarney.  Lauryn is an excellent musician and we are sure that there are many more big things in her musical future.  Well done Lauryn!

Lauryn

 

gallery icon

Gailearaí

Gallery

email logo png 25

 

Ríomhphost Scoile

    School Email

 
 youtube high resolution logo download

 

Cainéal YouTube  

YouTube Channel

 twitterlogo 1x  @ColaisteLu
 EPortal 400x380

 

ePortal  

Lógáil Isteach Foirne