Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie
Seoladh: Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Fotha Nuachta (News Feed)

Seachtain na Meabhairshláinte 2018 (Positive Mental Health Week 2018)

D'éagraigh scoláirí na hIdirbhliana Seachtain na Meabhairshláinte ón 26 Feabhra go dtí 7 Márta (le bearna don sneachta!).  Bhí go leor imeachtaí ar siúl.  D'éagraigh siad cara faoi rún, léirigh daltaí agus múinteoirí a meas ar a gcairde tríd gníomhaíochtaí deasa a dhéanamh dá gcairde faoi rún.  Gach lá thug an Idirbhliain mála le rudaí deasa amach go randamach le haghaidh cinéaltas gan choinne.  Rinne grúpa beag ón Idirbhliain machnamh le gach rang.  Chomh maith le sin, d'eagraigh siad pictiúrlann ag am lóin, agus bhí na daltaí in ann a scíth a ligint agus grán rósta a ithe. Dé Céadaoin ghléasamar in éadaí oráiste chun airgead a bhailiú do Pieta House agus tháinig veain uachtar reoite chun na scoile.  Ghlac gach dalta páirt i 'Stop agus Siúil' agus chuaigh siad chuig Páirc Naomh Helena le haghaidh roinnt spraoi.  Buíochas le hIníon Leannán agus Rang Lir as na himeachtaí uilig a d'eagraigh siad.

 

Coláiste Lú's Transition Year  students organised Positive Mental Health week from 26th February to 7th March (with a snow break!).  As part of the event they organised 'Secret Friend' amongst the students and staff where each person showed their appreciation for their friend with a small token or action each day.  They also had Random Acts of Kindness bags that they distributed randomly each day.  A few of the TY students read a meditation piece to each year group in class.  They also organised a cinema for every lunchtime in which students were able to relax and enjoy some popcorn.   All students also took part in 'Stop and Walk' and enjoyed some down time in St Helena's Park.  On our final day staff and students dressed in orange clothes for Lá Oráiste to show their awareness of Mental Health charities working in the community and raised money for Pieta House.  The school also had a special visitor at the end of the day and everyone was able to join an ice cream to finish off the busy week.  Thanks to Iníon Leannán and Rang Lir for organising all of the activities.

 

 

 

 

 

Scoláirí na Míosa - Feabhra 2018 (February 2018 - Students of the Month)

IMG 7418

Comhghairdeas le scoláirí na míosa do mhí Fheabhra. Maith sibh!

Congratulations to the February students of the month. Well done!

Scoláirí na Míosa - Feabhra 2018 (February 2018 - Students of the Month)

IMG 7418

Comhghairdeas le scoláirí na míosa do mhí Fheabhra. Maith sibh!

Congratulations to the February students of the month. Well done!

Lá Oráiste, Dé Céadaoin, 7 Márta (Orange Day, Wednesday, 7th March)

Lá Oráiste

Scoil Dúnta - Rabhadh Aimsire Stádas Dearg (School Closed - Status Red Weather Warning)

D'eisigh Met Éireann rabhadh aimsire stádas dearg don Chéadaoin, 28 Feabhra 2018; dá bhrí sin beidh Coláiste Lú dúnta inniu.  Coinnigh súil ar Twitter @ColáisteLú do thuilleadh eolais.  Fanaigí slán.

Met Éireann have issued a status red weather warning for Wednesday, 28th February 2018; as a result Coláiste Lú will be closed today.  Keep an eye on @ColáisteLú on Twitter for further updates. Stay safe.

Uasdhátú: Ag leanúint na comhairle ón ROS beidh Coláiste Lú dúnta Déardaoin agus Dé hAoine, 1 & 2 Márta. Fanaigí slán.

Update: Following the advice from the DES Coláiste Lú will be closed Thursday and Friday, 1st & 2nd of March. Stay safe.

https://t.co/0Xg0tj244S?amp=1

Uasdhátú: Beidh scoil mar is gnáth arís ón Luan, 5 Márta, ar aghaidh.

Update: School will resume as usual From Monday, 5th March, onwards. 

 

 

gallery icon

Gailearaí

Gallery

email logo png 25

 

Ríomhphost Scoile

    School Email

 
 youtube high resolution logo download

 

Cainéal YouTube  

YouTube Channel

 twitterlogo 1x  @ColaisteLu
 EPortal 400x380

 

ePortal  

Lógáil Isteach Foirne