Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie
Seoladh: Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Fotha Nuachta (News Feed)

Súil Siar ar an mBliain 2017/18 (A Look Back on 2017/18)

Bhí bliain den scoth againn i gColáiste Lú idir cúrsaí acadadúla agus cúrsaí seach-churaclaim.  Míle buíochas le hIn. Ní Channan a chur físeán le chéile de bhuaicphointí na bliana.  Ag súil go mór le 2018/19!

We had a great year in Coláiste Lú both academically and with extra-curricular activities.  Many thanks to Iníon Ní Channan who put together this video of the year's highlights.  Looking forward to 2018/19!

Gradaim Choláiste Lú 2018 (Coláiste Lú Awards 2018)

Gradaim 2017/18

Dé Luain, 28 Bealtaine, bhí searmanas na ngradam 2018 ar siúl i gColáiste Lú.  Ba chéiliúradh é ar bhuanna na scoláirí i mbliana idir chúram, fhorbairt agus feabhas.  I dteannta na ngradam uilig bhí ceol álainn againn ag an searmanas ó Iníon Ní Channan 's na scoláirí ceoil. Bhuaigh Fírinne ó rang Mhéibh gradam Scoláire na Bliana 2018 don chúram, don fhorbairt agus don fheabhas a léirigh sí i ngach ábhar agus i ngach gné de shaol na scoile i rith na scoilbhliana.  Is féidir grianghraif de na buaiteoirí uilig a fhéiceáil san album thuas agus tá liosta iomlán na mbuaiteoirí ar fáil ag an nasc 'read more' thíos.  Comhghairdeas leo uilig,

On Monday, 28th Mary, the 2018 awards ceremony was held in Coláiste Lú.  It was a celebration of our students' achievements this year from cúram (care) to forbairt (development)  to feabhas (excellence).  In additional to all of the awards presented on the day we were also treated to beautiful music from Iníon Ní Channan and the music students.  Fírinne from 5 Méabh won the overall Student of the Year Award for 2018 in recognition of the cúram, the forbairt and the feabhas that she has shown in all subjects and in all aspects of school life during the year.  Photographs of all the winners can be viewed in the album above and the complete list of winners is available at the 'read more' link below.  Congratulations to all.

Read more ...

Lá Cúraim 2018 - Tayto Park (Cúram Day 2018 - Tayto Park)

Gach lá cuirtear béim ar chúram, ar fhorbairt agus ar fheabhas anseo i gColáiste Lú.  Tugtar tús áite i gcónaí do chúram na scoláirí agus iad ag baint forbartha agus feabhais amach.  I mbliana chaith muid lá spraoi i Tayto Park mar scoil ag céiliúradh na mbuanna a bhí ag gach scoláirí i mbliana idir bhuanna pearsanta, buanna acadúla agus buanna seach-churaclaim.  Bhain gach duine an-sult as an lá agus muid ag céiliúradh phobal Choláiste Lú.  Is féidir grianghraif ón lá a fheiceáil san album thíos.

Every day in Coláiste Lú we strive for care, development and excellence.  We emphasise the care (cúram) of our students above all else as they achieve development and excellence.  This year we spent a fun day as a school in Tayto Park, celebrating all of our students' achievements this year; personal achievements, academic achievements and extracurricular achievements.  Everybody greatly enjoyed the day as we celebrating the Coláiste Lú community.  Photographs from the day can be viewed in the album below.

Lá Cúraim 2018 - Turas go Tayto Park

Gradam Elizabeth ón mBanc Lárnach (Elizabeth collects her award from the Central Bank)

image2

Dé Máirt, 22 Bealtain 2018, thaisteal Elizabeth ó 1 Sadhbh go Baile Átha Cliath lena tuistí agus lena múinteoir Ealaíne Iníon Ní Leannáin chun a duais a bhailiú don chéad áit i gCúige Laighean i rannóg na Sraithe Sóisearaí i gcomórtas Design a Coin an Bhainc Lárnach, ag céiliúradh 75 bliain den Bhanc Lárnach.

On Tuesday, 22nd May 2018, Elizabeth from 1 Sadhbh travelled to Dublin with her parents and her Art teacher Iníon Ní Leannáin to receive her prize for first place in Leinster in the Junior Cycle category of the Central Bank's Design a Coin competition, celebrating 75 years of Central Bank.

Read more ...

Bua i gComórtas Filíochta Sheachtain na Gaeilge do Naoise (Naoise wins in the Seachtain na Gaeilge Poetry Competition)

Comhghairdeas ollmhór le Naoise ó 1 Sadhbh a bhuaigh an 3ú háit in Éirinn lena dán do Chomórtas Filíochta Sheachtain na Gaeilge.  'Mo Scoil' is ainm don dán a chur Naoise isteach sa rannóg sóisearach.  Maith thú a Naoise! Comghairdeas freisin le hIníon Ní Chonluain, a múinteoir Gaeilge.

Dán Naoise

Congratulations to Naoise from 1 Sadhbh who won third place in Ireland with her poem for the Seachtain na Gaeilge Poetry Competition.  Naoise entered her poem entitled 'Mo Scoil' or 'My school', in the junior category for first to third year students.  Well done Naoise!  Congratulations also to Iníon Ní Chonluain, her Irish teacher.

Dán Naoise

 

 campa samhraidh 2

 Geansaíthe Spóirt na Scoile - School Sports Jumpers - Click HERE

 

Eolas faoi Scrúduithe Stáit

  State Examinations Info

  160px State Exams Commission 

 Screen Shot 2018 04 19 at 11.09.41

 

gallery icon

Gailearaí

Gallery

email logo png 25

 

Ríomhphost Scoile

    School Email

 
 youtube high resolution logo download

 

Cainéal YouTube  

YouTube Channel

 twitterlogo 1x  @ColaisteLu
 EPortal 400x380

 

ePortal  

Lógáil Isteach Foirne