Cúram, Forbairt, Feabhas.

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Ábhair ar fáil

I gColáiste Lú, creidimid i gcuraclam fíor-chuimsitheach a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Beidh na hábhair seo a leanas ar fáil sa scoilbhliain 2014-15.

 Gaeilge    Béarla    Fraincis   Spáinnis   Gearmáinis
 Mata    Eolaíocht    Stair   Tíreolaíocht   Ábhar Teicneolaíochta
 Reiligiún    O.S.S.P.    O.S.P.S.   T.F.C.    Corpoideachas
 Stáidéar Gnó    Ealaín    Ceol    Eacnamaíocht Bhaile    

 

Inár scoil nílimid ag múineadh ábhar ach ag múineadh daoine óga atá indibhidiúil i ngach bealach. Ba chóir dóibh dul i dtaithí ar eolaíocht mar eolaithe, stair mar staraithe agus ealaín mar ealaíontóirí.  Tuigimid go bhfuilimid inár bhfoghlaimeoirí ar thuras lenár scoláirí, ag idirghabháil luachanna idir-chulturtha agus idir-ghlúine tríd iompar gairmiúil, freagrach agus comhbhách.