Cúram, Forbairt, Feabhas.

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Ag Aistriú go dtí an Iar-bhunscoil

Is féidir leis an aistriú go dtí an iar-bhunscoil a bheith deacair do thuismitheoirí agus daltaí ach i gColáiste Lú déanaimid ár ndícheall an t-aistriú seo a chur ar fáil agus é chomh héasca agus chomh taithneamhach agus is féidir. Ní gá do na daltaí freastal ar bhunscoil lán-Ghaeilge. Bíonn deis ag daltaí Choláiste Lú ar frestal ar “Thús Maith”, cúrsa réamhullmhúcháin agus réamhchampa samhraidh. Ag an réamhchampa samhraidh:

  • Cuireann siad aithne níos fearr ar a gcomhscoláirí.
  • Cleachtaíonn siad a gcuid Gaeilge labhartha agus cuirfidh siad feabhas uirthi.
  • Baineann siad leas as sain-ranganna Gaeilge leis na daltaí a ullmhú do shaol laethúil na scoile.