Cúram, Forbairt, Feabhas.

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Cad chuige an gaeloideachas?

Tá níos mó ná teanga amháin ag formhór na ndaoine ar domhan. Tá Éire, cosúil le go leor tíortha eile dátheangach. Bhí tionchar mór ag an nGaeilge ar an gcultúr dúchais faoi leith atá againn. Tá a lán buntáistí ag baint le hoideachas lán-Ghaeilge;

  • Tagann feabhas ar an nGaeilge agus ar an mBéarla
  • Bíonn sé níos éasca do scoláirí teanga sa bhreis a fhoghlaim
  • Baineann 40% de na marcanna sna scrúdaithe stáit leis an mbéaltriail
  • Méadaíonn deiseanna fostaíochta i ngairmeacha éagsúla; na meáin, múinteoireacht, caidreamh poiblí, aistriúchán agus turasóireacht.
  • Bíonn scoláirí a fhreastlaíonn ar ghaelcholáistí níos oscailte le hilchulturthas mar thoradh den saibhreas culturtha a fhaigheann siad ó oideachas gaelcholáiste.