Cúram, Forbairt, Feabhas.

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Éide Scoile

Tá na hearraí seo a leanas mar chuid den éide scoile;

  • Geansaí V-mhuiníl na scoile.
  • Carbhat na scoile.
  • Léine bhán.
  • Cóta na scoile.
  • Bríste dubh nó scoirta na scoile.
  • Bróga dubha leathair. Ní cheadaítear aon choisbheart eile.
  • Stocaí nó riteoga dubha.
  • Caithfear an t-éide scoile lán a chiatheamh ar an mbealach ar scoil agus abhaile ón scoil.
  • Caithfear an carbhat scoile a bheith sofheicthe os coinn an V-mhuiníl sa geansaí scoile.
  • Níl ach an cóta scoile amháin ceadaithe.

Tá Coiste na dTuistí agus an fhoireann ag forbairt chulaith reatha na scoile faoi láthair a úsáidfaidh don chorpoideachas agus spóirt. Tabhairfar isteach an chulaith reatha le linn na scoilbhliana 2014/15. Caithfear culaith reatha na scoile a chaitheamh don corpoideachas nuair a thabharfar isteach é.

Moltar do scoláirí a n-ainmneacha a chur ar gach cuid den éide scoile.

Cuma Phearsanta

Ó thaobh seodra de tá dhá fháinne discréideach ar na lámha ceadaithe chomh maith le fáinne cluasa discréideach amháin i ngach cluas agus uaireadóir.

Níl slabhraí, muincí, nó bráisléid ceadaithe ar mhaithe le sábháilteacht agus níl cead ag aon scoláire smideadh a chiatheamh.

Tá an t-éide scoile ar fáil ó R.K. Manufacturing, Sráid Mhic Conchearca agus McEvoy’s, Sráid Chlann Bhreasail.