Cúram, Forbairt, Feabhas.

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Lá Scoile

Bíonn naoi ranganna sa lá scoile. Trí chin ar maidin, trí chinn sa lár agus trí chinn san iarnóin. Ní bhíonn stáidéar iar-scoile ar an Aoine.

Tá an tionól rí-thábhachtach óthaobh thréadchúram na scoláirí de. Bíonn fógraí maidir le gníomhachtaí agus imeachtaí agus bíonn deis ag scoláirí bualadh lena gCaomhnóir, Meantóir agus Moltóir le caint faoi cheist ar bith.

  • 8:50 r.n. – Tionól
  • 8:57 r.n. - Tosaíonn Ranganna
  • 11:00 r.n. - Am Sosa
  • 1:00 i.n. - Am Lóin
  • 3:25 i.n. - Críochnaíonn Ranganna
  • 3:30 i.n. – Tosaíonn Stáidéar Iar-scoile
  • 4:45 i.n. – Críochnaíonn Stáidéar Iar-scoile