Cúram, Forbairt, Feabhas.

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Achmhainní TFC

Bheadh sé éasca a cheapadh go raibh tú tar éis siúil isteach i gcomhlacht mór TFC agus tar éis duit siúil isteach i gColáiste Lú. Táimid bródúil as bheith chun tosaigh leis an R-Fhoghlaim leis na crua-earraí teicneolaíochta seo a leanas ar fud na scoile.

  • iPadanna scoláirí agus múinteoirí
  • Seomra Ríomhairí
  • Bandaleathan 100mb
  • Ríomhaire, osteilgeoir, teilifíseán Apple agus scáiléan idirghníomhach i ngach seomra ranga.

I gColáiste Lú, tuigimid go gcaithfear an litearthacht dhigiteach inaistrithe a thabhairt chun ár scoláirí agus ár múinteoirí ionas go mbeidh siad in ann dul chun cinn  i ndomhan an eolais. Anuas ar sin déanaimid ár ndícheall ár n-úsáid pháipéir a laghdú ar mhaithe leis an dtimpeallacht agus an tairbhe is mó agus is féidir a bhaint as na háiseanna iontacha TFC thuasluaite.