Cúram, Forbairt, Feabhas.

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Misean agus Aidhmeanna

 

I gColáiste Lú creidimid sna caighdeáin is airde d’oideachas iomlán a chur ar fáil. Tá ár dteagasc agus foghlaim bunaithe ar;

 • Tumoideachas
 • Forbairt an scoláire iomlán
 • Grá don Ghaeilge agus don chultúr gaelach
 • Feabhas acadúil
 • Curaclam leathan cuimsitheach
 • Imeachtaí breise agus saibhrithe

Tá sé mar aidhm againn I gColáiste Lú a bheith mar scoil chun tosaigh sa;

 • Tumoideachas
 • Teagasc agus foghlaim
 • R-fhoghlaim
 • Féin agus pírmheastóireacht
 • Ceannasaíocht agus bainistíocht
 • Aeráid scoile
 • Cúram tréadach
 • Seachchurachlam