Cúram, Forbairt, Feabhas.

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags

Stair

Cé gur osclaíodh Coláiste Lú i Mí Lúnasa 2013, thosaigh an scoil go luath sa bhliain 2010. Thíos tá roinnt de na clochmhílte is mó ar ár dturas iontach go dtí seo.

 • Eanáir 2010: Daoine ó fhoireann C.G. Lú aitheanta i gcomhair grúpa speisialta
 • 9 Márta 2010: An chéad chruinniu den “Fochoiste um Ghaelcholáiste”
 • Aibreáin 2010:  Cuairteanna ar agus teagmháil le Gaelcoláistí eile Coláiste Oiriall, Muineachán ina measc
 • Bealtaine 2010-Cruinnuithe le bunscoileanna
 • Samhradh 2010: Cuairteanna ar shuíomhanna éagsúla
 • Fómhar/Geimhreadh 2010: Cuairteanna ar bhunscoileanna, cruinnuithe le príomhoidí agus suirbhéanna do thuistí/dhaltaí
 • Cruinnuithe poiblí i nDún Dealgan agus i nDroichead Átha
 • Earrach 2011: Dún Dealgan roghnaithe mar shuíomh don Ghaelcholáiste nua
 • 2011/12: Foirgneamh aimsithe, éadaí scoile deartha
 • Márta 2013: An chéad “Lá Measúnaithe”.
 • Cáisc 2013: An chéad “Tús Maith”.
 • Iúil 2013: An chéad “Campa Samhraidh”.
 • 27 Lúnasa 2013: Freastlaíonn na chéad scoláirí ar an gColáiste don chéad lá scoile.
 • 20 Nollaig 2013: Oscailt Oifigiúil na scoile.
 • 29 Bealtaine 2014: An chéad Fóram Uile-Scoile.