Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie, mniceochaidh.ccl@lmetb.ie 
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Fotha Nuachta (News Feed)

Gradam Filíochta do Fhírinne (Fírinne Wins Poetry Award)

Fírinne

Bronnadh ardmholadh ar Fhírinne ó 6 Méabh sa rannóg sinsir den chomórtas náisiúnta ‘Write a Poem 2018’ eagraithe ag an Seirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. 

Fírinne from 6 Méabh was awarded highly commended in the senior category of the national ‘Write a Poem 2018’ competition organized by the Professional Development Service for Teachers.

Read more ...

Scoláire na Míosa - Samhain 2018 (Student of the Month - November 2018)

Scoláire na Míosa

Comhghairdeas le scoláirí na míosa do mhí na Samhna.  Bhí an buaiteoir ón gcéad bhliain as láthair don ghrianghraf.

Congratulations to our November students of the month.  Winner from first year missing from photograph.

Club Ceoil ag Scléip 2019 (Music Club competing in Scléip 2019)

 

Mar thraidisiún bliantúil anois, ghlac ár gclub ceoil páirt i Scléip ag deireadh mhí na Samhna.  Ghlac 6 acht difriúil ó Choláiste Lú páirt sa chomórtas i mbliana.  Cliceáil chun tuilleadh a léamh agus chun éisteacht le cuid den cheol álainn.

As is tradition now, our club ceoil attended Scléip at the end of November.  Six different acts from Coláiste Lú took part in the competition this year.  Click to read more and to listen to more of the wonderful music.

Read more ...

Cruinniú na dTuistí, 29 Samhain (Parents' Meeting, 19th November)

Beidh cruinniú do na tuismitheoirí ó Choláiste Lú agus ó Choláiste Chú Chulainn ar siúl Déardaoin 29 Samhain ag 7in.  Sceideal na hOíche ná:

- Cur i láthair ón bpíomhoide

- Eolas faoin mbealach íocaíochta 'Way to Pay'

- Eolas faoi CAO/UCAS

On Thursday, 29th November at 7pm there will be a meeting for parents from Coláiste Lú and Coláiste Chú Chulainn.  The meeting schedule will include:

- A presentation from the principal

- Information about the 'Way to Pay' payment method

- Information about CAO/UCAS

 

Fáilte roimh chách.

All welcome.

seanfhocal

Oíche Eolais OÉ Gaillimh (NUI Galway Information Evening)

Oíche Eolais Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Déardaoin, 6 Nollaig 2018: 7-9in

Crowne Plaza, Dún Dealgan

 

NUI Galway, Information Evening

Thursday, 6th December 2018: 7-9pm

Crowne Plaza, Dundalk

 

 

calendar png 3

Féilire

Calendar

gallery icon

Gailearaí

Gallery

email logo png 25

 

Ríomhphost Scoile

    School Email

 
 youtube high resolution logo download

 

Cainéal YouTube  

YouTube Channel

 twitterlogo 1x  @ColaisteLu
 EPortal 400x380

 

ePortal  

Lógáil Isteach Foirne

 

 

Eolas faoi Scrúduithe Stáit

  State Examinations Info

  160px State Exams Commission