Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie, mniceochaidh.ccl@lmetb.ie 
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Fotha Nuachta (News Feed)

Bus Saor in Aisce go Lá Oscailte Ollscoil Mhá Nuad(Maynooth University FREE Open Day Bus)

Ollscoil Mhá Nuad - Bus Saor in Aisce - Dé Sathairn, 24 Samhain 2018

Maynooth University FREE Open Day Bus Saturday 24th November 2018 

Pick Up 

  • Dundalk (McDonalds Restaurant) 09.00am
  • Monasterboice (Donegan's) 09.15am

Departs

  • Maynooth at 15.15pm

Féach ar sceideal an Lae Oscailte ag

See the Open Day schedule at www.maynoothuniveristy.ie/opendays

 

Tuilleadh eolas ó Finlay Coaches

Contact Finlay Coaches for more details (0416856505)

Obair Allamuigh Tíreolaíochta (Geography Field Work)

Tíreolas 5Bhí scoláirí Tíreolaíochta na 6ú bliana agus a múinteoir Bean Uí Ríodal an -ghnóthach an tseachtain seo leis an obair allamuigh don Ardteist ar siúl acu.

Our 6th year Geography students and their teacher Bean Uí Ríodal were very busy this week with their Leaving Cert field work.

Young Voices Louth – Music Generation and Association of Irish Choirs

 Ar Dhéardaoin an 8 Samhain, ghlac cór Choláiste lú páirt i gceardlann chóir san amharclann Táin Dún Dealgan.

On Thursday 8 November, the Coláiste Lú choir took part in a choir workshop in An Táin Theatre, Dundalk.

Read more ...

Cuairt ó Thointeálaí an RSA (RSA Simulator Visits)

RSA

Thug tointeálaí an RSA cuairt ar an scoil Déardaoin, 8 Samhain.  Bhí deis ag na scoláirí sinsireacha dul isteach sa tointeálaí le foghlaim faoi shlándáil ar na bóithre agus na sé bhaoil is mó atá ann ar na bóithre.  Déanann an tointeálaí aithris ar an méid a tharláionn nuair a rollaíonn gluaisteáin i dtimpiste agus taispeántar tábhacht an chrois sábhála.  Buíochas le Bean Uí Ríodail a d'eagraigh an cuairt seo ón RSA agus atá ag eagrú an chlár sábháilteacht bóithre 'Wrecked' le 4 Aoife i mbliana.

The RSA Rollover Shuttle visited our school on Thursday, 8th November.  All senior students had the opportunity to visit the shuttle to learn about road safety and the six biggest dangers on our roads.  The rollover shuttle simulates what happens when a car rolls in an accident and highlights the importance of seatbelts.  Thanks to Bean Uí Ríodail who organised this visit from the RSA and 4 Aoife's participation in the road safety programme 'Wrecked' this year.

Staidéar faoi Mhaoirseacht (Supervised Study)

Staidear

Ath-thosnóidh staidéar faoi mhaoirseacht tar éis scoile Dé Máirt, 6 Samhain.  Beidh staidéar faoi mhaoirseacht ar fáil ó 3.50 go 4.50 gach Luan, Máirt agus Déardaoin.  Íocaíocht ar líne níos déanaí sa téarma don seirbhís seo.

Supervised Study will resume after school on Tuesday, 6th November.  Supervised study will be available from 3.50 to 4.50 every Monday, Tuesday and Thursday.  Payment for this service will be made online later in the term. 

 

 

calendar png 3

Féilire

Calendar

gallery icon

Gailearaí

Gallery

email logo png 25

 

Ríomhphost Scoile

    School Email

 
 youtube high resolution logo download

 

Cainéal YouTube  

YouTube Channel

 twitterlogo 1x  @ColaisteLu
 EPortal 400x380

 

ePortal  

Lógáil Isteach Foirne

 

 

Eolas faoi Scrúduithe Stáit

  State Examinations Info

  160px State Exams Commission