Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie, mniceochaidh.ccl@lmetb.ie 
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Fotha Nuachta (News Feed)

Bua don Fhoireann Díospóireachta (Success for the Debate Team)

Díosp 2 2

Ghlac ár bhfoireann sinsir díospóireachta páirt sa chéad bhabhta de Chomórtas Uí Chadhain ar an gCéadaoin, 10 Deireadh Fómhair 2018.  Labhair Ellen, Rónán agus Lauryn ó 6 Méabh go láidir i bhfábhar an rúin "Tá ról ríthábhachtach ag Uachtarán na hÉireann".  Bhí gaelcholáistí ó Mhuineachán, ó Thír Eoghain agus ó Chontae na Mí in iomaíocht sa rannóg sinsireach agus mhol na moltóirí ard-chaighdeán na n-iomaitheoirí sa díospóireacht.  Sa deireadh bhuaigh foireann Choláiste Lú agus foireann Phobalcholáiste Ráth Chairn áit sa chéad bhabhta eile de Chomórtas Uí Chadhain, atá eagraithe ag Gael Linn.  Comhghairdeas le Ellen, Lauryn agus Rónán agus míle buíochas le hIníon Ní Chonluain as an obair uilig a dhéanann sí le cabhrú leis an bhfoireann díospóireachta.  Ádh mór sa chéad bhabhta eile.

Our senior debating team took part in the first round of Comórtas Uí Chadhain on Wednesday, 10th October 2018.  Ellen, Rónán and Lauryn from 6 Méabh spoke strongly in favour of the motion "The President of Ireland has an important role."  Gaelcholáistí from Monaghan, Tyrone and Meath competed in the senior category and the judges praised the high-quality of debating on the night.  In the end the Coláiste Lú team and the team from Pobalcholáiste Ráth Chairn won places in the next round of Comórtas Uí Chadhain, organised by Gael Linn.  Congratulations to Ellen, Lauryn and Rónán and many thanks to Iníon Ní Chonluain for all the work she does with the debate team.  Best of luck in the next round.

 

Díospóireacht Uí Chadhain i gColáiste Lú (Coláiste Lú hosts Díospóireacht Uí Chadhain)

Díospóireacht 1    UíChadhain2019 01

Ba mhór an ónóir dúinn fáilte a chur roimh Ghael Linn agus gaelcholáistí ó Chontae na Mí, Chontae Thír Eoghain, Chontae Muineacháin agus ó Bhaile Átha Cliath don chéad bhabhta de chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2019.  Is comórtas díospóireachta do ghaelcholáistí agus scoileanna Gaeltachta é comórtas Uí Chadhain, eagraithe ag Gael Linn.  B'shin an chéad uair don chomórtas a bheith ar siúl i gColáiste Lú.

It was a great honour to welcome Gael Linn and gaelcholáistí from Co. Meath, Co. Tyrone, Co. Monaghan and Dublin to the first round of the Comórtas Uí Chadhain debates 2019.  Comórtas Uí Chadhain is a debating competition for gaelcholáistí and Gaeltacht schools, organised by Gael Linn.  This was the first time that the competition took place here in Coláiste Lú.

Read more ...

Scoláirí na Míosa - Meán Fómhair 2018 (Students of the Month - September 2018)

Scoláire na Míosa Mean fOmhair

Comhghairdeas mór le scoláirí na míosa do mhí Mheán Fómhair 2018.  Bronntar na teastais seo gach mí ar scoláire amháin ó gach bliain a léiríonn feabhas oibre agus feabhas iompair.

Congratulations to the September 2018 students of the month.  These certificates are awarded each month to one student from each year who displays excellence in their work and their behaviour.

Coiste Gaelbhratach 2018/19 (Gaelbhratach Committe 2018/19)

Bunaíodh Coiste Gaelbhratach Choláiste Lú don scoilbhliain 2018/19 an mhí seo. Tógadh an Cathaoirleach, an Rúnaí agus an tOifigeach Chaidreamh Poiblí ag an gcéad chruinniú den bhliain.  Is é príomhaidhm an choiste ná an Ghaeilge a chur chun cinn mar teanga bheo i measc phobal na scoile agus sa cheantar áitiúil.  Chuaigh Mánas, Fírinne agus Dáire chuig lá traenála in Óstán an Carrickdale le muintir Ghael Linn chun tuilleadh eolais a fháil faoi na dúshláin atá roimh an gCoiste Gaelbhratach i mbliana.  Do thuilleadh eolais ón gCoiste Gaelbhratach féach anseo in imeachtaí sheachuraclaim.

Coláiste Lú's Gaelbhratach Committee for the 2018/19 school year was established this month.  At their first meeting of the year the committee elected a Chairperson, Secretary and Public Relations Officers.  The committee's main aim is to promote Irish as a living language in the school community and the local area.  Mánas, Fírinne and Dáire attended a training day organised by Gael Linn in the Carrickdale hotel to learn more about the challenges facing the Gaelbhratach Committee this year.  For more information from the Gaelbhratach Committee have a look here in the extracurricular activities section of our site.

IMG 20180919 101841

Turas IB Thar Oíche sa Chaisleán Nua, Co. an Dúin (TY Overnight Trip to Newcastle, Co. Down)

Chaith scoláirí 4 Aoife dhá lá sa Chaisleán Nua i gCo. an Dúin don chéad thuras thar oíche den Idirbhliain.  D'fhan siad in Ionad Eachtraíochta i bPáirc Dónairt agus bhain siad an-sult as na himeachtaí éagsúla ó dhreapadóireacht go cadhcadóireacht ar an loch.  Buíochas le hIn. Ní Channan, le Bn. Uí Ríodail agus leis an Uas. Ó tUairisc.

Students from 4 Aoife spent two days in Newcastle Co. Down for their first overnight trip of Transition Year.  They stayed in an Adventure Centre in Donard Park overlooking Newcastle and Dundrum Bay and enjoyed various activities from climbing to kayaking on the lake.  Thanks to In. Ní Channan, Bn. Uí Ríodail and an tUas. Ó tUairisc.

Turas IB 18 4  Turas IB 18 2

Turas IB 18 3  Turas IB 18 1

 

 

calendar png 3

Féilire

Calendar

gallery icon

Gailearaí

Gallery

email logo png 25

 

Ríomhphost Scoile

    School Email

 
 youtube high resolution logo download

 

Cainéal YouTube  

YouTube Channel

 twitterlogo 1x  @ColaisteLu
 EPortal 400x380

 

ePortal  

Lógáil Isteach Foirne

 

 

Eolas faoi Scrúduithe Stáit

  State Examinations Info

  160px State Exams Commission