Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie
Seoladh: Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Fotha Nuachta (News Feed)

Oifig na Scoile - Uaireanta Samhraidh (School Office – Summer Opening Hours)

Uaireanta Samhraidh: 9rn - 1.30in & 2in - 4in

Summer Opening Hours: 9am – 130pm & 2pm – 4pm

Beidh oifig na scoile dúnta ón Luan, 23 Iúil go dtí an Aoine, 4 Lúnasa

The school office will closed from Monday July 23rd – Friday August 4th

Athosclóidh an oifig Dé Máirt, 7 Lúnasa

Office reopens on Tuesday August 7th

Tá muid ag bogadh! (We are moving!)

FullSizeRender

Tá muid ag bogadh chuig ár gcampas nua ag na Méirsí. Tá muid ár bís lenár mbaile nua a roinnt lenár scoláirí ag tús na scoilbhliana.  Seo thíos na dátaí dár gcéad sheachtain sa champas nua.

Coláiste Lú is moving to its new Marshes campus. We are excited to share our new home with our students in the new school year.  Dates for our first week on our new campus can be seen below.

Back to School 2018 2019

 

Súil Siar ar an mBliain 2017/18 (A Look Back on 2017/18)

Bhí bliain den scoth againn i gColáiste Lú idir cúrsaí acadadúla agus cúrsaí seach-churaclaim.  Míle buíochas le hIn. Ní Channan a chur físeán le chéile de bhuaicphointí na bliana.  Ag súil go mór le 2018/19!

We had a great year in Coláiste Lú both academically and with extra-curricular activities.  Many thanks to Iníon Ní Channan who put together this video of the year's highlights.  Looking forward to 2018/19!

Gradaim Choláiste Lú 2018 (Coláiste Lú Awards 2018)

Gradaim 2017/18

Dé Luain, 28 Bealtaine, bhí searmanas na ngradam 2018 ar siúl i gColáiste Lú.  Ba chéiliúradh é ar bhuanna na scoláirí i mbliana idir chúram, fhorbairt agus feabhas.  I dteannta na ngradam uilig bhí ceol álainn againn ag an searmanas ó Iníon Ní Channan 's na scoláirí ceoil. Bhuaigh Fírinne ó rang Mhéibh gradam Scoláire na Bliana 2018 don chúram, don fhorbairt agus don fheabhas a léirigh sí i ngach ábhar agus i ngach gné de shaol na scoile i rith na scoilbhliana.  Is féidir grianghraif de na buaiteoirí uilig a fhéiceáil san album thuas agus tá liosta iomlán na mbuaiteoirí ar fáil ag an nasc 'read more' thíos.  Comhghairdeas leo uilig,

On Monday, 28th Mary, the 2018 awards ceremony was held in Coláiste Lú.  It was a celebration of our students' achievements this year from cúram (care) to forbairt (development)  to feabhas (excellence).  In additional to all of the awards presented on the day we were also treated to beautiful music from Iníon Ní Channan and the music students.  Fírinne from 5 Méabh won the overall Student of the Year Award for 2018 in recognition of the cúram, the forbairt and the feabhas that she has shown in all subjects and in all aspects of school life during the year.  Photographs of all the winners can be viewed in the album above and the complete list of winners is available at the 'read more' link below.  Congratulations to all.

Read more ...

Lá Cúraim 2018 - Tayto Park (Cúram Day 2018 - Tayto Park)

Gach lá cuirtear béim ar chúram, ar fhorbairt agus ar fheabhas anseo i gColáiste Lú.  Tugtar tús áite i gcónaí do chúram na scoláirí agus iad ag baint forbartha agus feabhais amach.  I mbliana chaith muid lá spraoi i Tayto Park mar scoil ag céiliúradh na mbuanna a bhí ag gach scoláirí i mbliana idir bhuanna pearsanta, buanna acadúla agus buanna seach-churaclaim.  Bhain gach duine an-sult as an lá agus muid ag céiliúradh phobal Choláiste Lú.  Is féidir grianghraif ón lá a fheiceáil san album thíos.

Every day in Coláiste Lú we strive for care, development and excellence.  We emphasise the care (cúram) of our students above all else as they achieve development and excellence.  This year we spent a fun day as a school in Tayto Park, celebrating all of our students' achievements this year; personal achievements, academic achievements and extracurricular achievements.  Everybody greatly enjoyed the day as we celebrating the Coláiste Lú community.  Photographs from the day can be viewed in the album below.

Lá Cúraim 2018 - Turas go Tayto Park

 Back to School link

 

 Geansaíthe Spóirt na Scoile - School Sports Jumpers - Click HERE


Screen Shot 2018 04 19 at 11.09.41

 

 

 

 

Eolas faoi Scrúduithe Stáit

  State Examinations Info

  160px State Exams Commission 

 

 

gallery icon

Gailearaí

Gallery

email logo png 25

 

Ríomhphost Scoile

    School Email

 
 youtube high resolution logo download

 

Cainéal YouTube  

YouTube Channel

 twitterlogo 1x  @ColaisteLu
 EPortal 400x380

 

ePortal  

Lógáil Isteach Foirne