Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Idirbhliain 2018/19

Cúrsa Create the Great Críochnaithe ag 4 Aoife (4 Aoife Complete the Create the Great Programme)

Create the Great in You

Comhghairdeas le scoláirí rang Aoife a chríochnaigh an cúrsa 'Create The Great' an téarma seo.  Is cúrsa é 'Create the Great' a thugann deis do scoláirí Idirbhliana dul i ngleic le dúshláin shaol an duine óg.  Bhain 4 Aoife an-taitneamh as an gcúrsa agus mhol na comhordaitheoirí a rannpháirtíocht na scoláirí sa chúrsa. Cliceáil ar an ngrianghraf thuas do thuilleadh grianghraf ón mbronnadh dheireadh cúrsa.

Congratulations to the students of rang Aoife who completed the Create the Great programme this term.  Create the Great is a programme designed to give Transition Year students an opportunity to tackle challenges and issues facing young people.  4 Aoife thoroughly enjoyed the course and the coordinators praised the students' participation the programme.  Click on the photograph above for more pictures from the end of programme presentation.

 

Sceideal Imeachtaí (Schedule of Events)

schedule 2 

Cliceáil anseo don bhunsceideal imeachtaí don Idirbhliain 2018/19

Click here for the initial schedule of events for Transition Year 2018/19

Turas IB Thar Oíche sa Chaisleán Nua, Co. an Dúin (TY Overnight Trip to Newcastle, Co. Down)

Chaith scoláirí 4 Aoife dhá lá sa Chaisleán Nua i gCo. an Dúin don chéad thuras thar oíche den Idirbhliain.  D'fhan siad in Ionad Eachtraíochta i bPáirc Dónairt agus bhain siad an-sult as na himeachtaí éagsúla ó dhreapadóireacht go cadhcadóireacht ar an loch.  Buíochas le hIn. Ní Channan, le Bn. Uí Ríodail agus leis an Uas. Ó tUairisc.

Students from 4 Aoife spent two days in Newcastle Co. Down for their first overnight trip of Transition Year.  They stayed in an Adventure Centre in Donard Park overlooking Newcastle and Dundrum Bay and enjoyed various activities from climbing to kayaking on the lake.  Thanks to In. Ní Channan, Bn. Uí Ríodail and an tUas. Ó tUairisc.

Turas IB 18 4  Turas IB 18 2

Turas IB 18 3  Turas IB 18 1