Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Sraith Shóisearach (Junior Cycle)

Tá curaclam cuimsitheach sóisearach againn i gColáiste Lú a thugann buntús den scoth do scoláirí agus eochairscileanna na sraithe sóisearaí á bhforbairt acu. 

Screen Shot 2018 09 22 at 19.46.09

                

In Coláiste Lú we have a comprehensive junior curriculum that provides an excellent base for students as they develop the junior cycle key skills.

ncca jr cycle key skills poster 1

Déanann gach scoláire staidéar ar na croí-ábhair seo a leanas:

Gaeilge

Béarla

Mata

Stair

Tíreolaíocht

Eolaíocht

Corpoideachas

TFC

OSSP

OSPS

 

 All students study the following core subjects:

Irish

English

Maths

History

Geography

Science

Physical Education

ICT

CSPE

SPHE

Sula dtosaíonn siad i gColáiste Lú déanann scoláirí rogha idir thrí theanga nua-aimseartha iasachta:

Spáinnis

Fraincis

Gearmáinis

Before beginning in Coláiste Lú students chose between three modern foreign languages:

Spanish

French

German

 Tá sé ábhar roghnach:

Ealaín

Ceol

Gnó

Eacnamaíocht Bhaile

Líníocht

Adhmadóireacht

Faigheann gach scoláire blaiseadh de ghach ceann de na hábhair roghnacha sa chéad bhliain sula roghnaíonn siad na cinn is fearr leo.

 

There are six option subjects:

Art

Music

Business

Home Economics

Technical Graphics

Woodwork

All students sample each of the option subjects in first year before choosing their favourites.