Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie
Seoladh: Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Club Ealaíne

Bíonn an Club Ealaíne ar siúl gach Luan.  Is deis é do dhaltaí a chuid saothair féin a dhéanamh, iontráil ar comórtaisí ar nós Doodle4Google agus Texaco Art.  Chomh maith le sin tá deis acu chun tuilleadh scileanna Ealaíne a forbairt agus beidh muid á dhéanamh saothair Ealaíne chun cuir ar taispéantas timpeall an scoil agus sa phobal.  

 

Nuair a éiríonn an scoil níos sine, beidh deis do dhaltaí freastal ar club portfóilió dóibh siúd ar mhaith leo cuir isteach ar Ollscoileanna Ealaíne.