Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Gaelbhratach (Gael Flag)

2ú háit ag Croabh Thráth na gCeist Ghael Linn 2019 (2nd place in Tráth na gCeist Ghael Linn)

tráth na gceist

Comhghairdeas leis na scoláirí ón dara bliain a bhuaigh an 2ú háit ag an gcraobh de Thráth na gCeist Ghael Linn 2019.

Congratulations to our second year students who won 2nd place at the finals of Gael Linn's 2019 Quiz competition.

Ardfheis na nÓg 2019

Ardfheis na nóg

Bhí scoláirí Choláiste Lú páirteach in Ard-Fheis na nÓg de chuid Chonradh na Gaeilge i gCo. Muineacháin ar Lá 'le Vailintín i mbliana.  Buíochas le hIn. Ní Chonluain a múinteoir Gaeilge.

Students from Coláiste Lú participated in the first ever Conradh na Gaeilge Youth Ard-Fheis in Monaghan on Valentine's Day.  Thanks to their teacher In. Ní Chonluain.

Read more ...

Coiste Gaelbhratach 2018/19 (Gaelbhratach Committe 2018/19)

Bunaíodh Coiste Gaelbhratach Choláiste Lú don scoilbhliain 2018/19 an mhí seo. Tógadh an Cathaoirleach, an Rúnaí agus an tOifigeach Chaidreamh Poiblí ag an gcéad chruinniú den bhliain.  Is é príomhaidhm an choiste ná an Ghaeilge a chur chun cinn mar teanga bheo i measc phobal na scoile agus sa cheantar áitiúil.  Chuaigh Mánas, Fírinne agus Dáire chuig lá traenála in Óstán an Carrickdale le muintir Ghael Linn chun tuilleadh eolais a fháil faoi na dúshláin atá roimh an gCoiste Gaelbhratach i mbliana.  Do thuilleadh eolais ón gCoiste Gaelbhratach féach anseo in imeachtaí sheachuraclaim.

Coláiste Lú's Gaelbhratach Committee for the 2018/19 school year was established this month.  At their first meeting of the year the committee elected a Chairperson, Secretary and Public Relations Officers.  The committee's main aim is to promote Irish as a living language in the school community and the local area.  Mánas, Fírinne and Dáire attended a training day organised by Gael Linn in the Carrickdale hotel to learn more about the challenges facing the Gaelbhratach Committee this year.  For more information from the Gaelbhratach Committee have a look here in the extracurricular activities section of our site.

IMG 20180919 101841

Tráth na gCeist eagraithe ag an gCoiste Gaelbhratach (Gaelbhratach Committee Organise Table Quiz)

Unknown

Tá sé mar aidhm ag an gCoiste Gaelbhratach an Ghaeilge bheo a chur chun cinn i mbealach spraoiúil taitneamhach i rith na bliana.  Mar chuid dá n-iarrachtaí d'eagraigh scoláirí an Choiste Gaelbhratach Tráth na gCeist Oíche Shamhna do na scoláirí eile sa scoil.

Our Gaelbhratach Committee aims to promote the Irish language in fun and enjoyable ways throughout the year.  As part of their action plan the students of the Gaelbhratach Committee organised a Halloween Table Quiz for the other students in our school.

Read more ...