Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Díospóireacht & Oráidíocht (Debate & Public Speaking)

Ráth ar Ellen in 'Abair' (Success for Ellen in 'Abair')

abair 2019

Comghairdeas le Ellen a bhuaigh áit sa chéad bhabhta eile de chomórtas oráidíochta Ghael Linn, Abair, Dé hAoine, 1 Feabhra.  B'shin an chéad uair dúinn fáilte a chur roimh iomaitheoirí agus moltóirí Abair ag ár gcampas nua anseo sna Méirsí.  Míle buíochas le hIníon Ní Chonluain, múinteoir Ellen agus ádh mór don chéad bhabhta eile.

Congratulations to Ellen who won herself a place in the next round of Gael Linn's public speaking competition Abair on Friday, 1st February.  It was the first time that we welcomed the judges and the other competitiors to Abair here at our new Marshes campus.  Thanks to Ellen's teacher Iníon Ní Chonluain and best of luck in the next round.

Bua don Fhoireann Díospóireachta (Success for the Debate Team)

Díosp 2 2

Ghlac ár bhfoireann sinsir díospóireachta páirt sa chéad bhabhta de Chomórtas Uí Chadhain ar an gCéadaoin, 10 Deireadh Fómhair 2018.  Labhair Ellen, Rónán agus Lauryn ó 6 Méabh go láidir i bhfábhar an rúin "Tá ról ríthábhachtach ag Uachtarán na hÉireann".  Bhí gaelcholáistí ó Mhuineachán, ó Thír Eoghain agus ó Chontae na Mí in iomaíocht sa rannóg sinsireach agus mhol na moltóirí ard-chaighdeán na n-iomaitheoirí sa díospóireacht.  Sa deireadh bhuaigh foireann Choláiste Lú agus foireann Phobalcholáiste Ráth Chairn áit sa chéad bhabhta eile de Chomórtas Uí Chadhain, atá eagraithe ag Gael Linn.  Comhghairdeas le Ellen, Lauryn agus Rónán agus míle buíochas le hIníon Ní Chonluain as an obair uilig a dhéanann sí le cabhrú leis an bhfoireann díospóireachta.  Ádh mór sa chéad bhabhta eile.

Our senior debating team took part in the first round of Comórtas Uí Chadhain on Wednesday, 10th October 2018.  Ellen, Rónán and Lauryn from 6 Méabh spoke strongly in favour of the motion "The President of Ireland has an important role."  Gaelcholáistí from Monaghan, Tyrone and Meath competed in the senior category and the judges praised the high-quality of debating on the night.  In the end the Coláiste Lú team and the team from Pobalcholáiste Ráth Chairn won places in the next round of Comórtas Uí Chadhain, organised by Gael Linn.  Congratulations to Ellen, Lauryn and Rónán and many thanks to Iníon Ní Chonluain for all the work she does with the debate team.  Best of luck in the next round.

 

Agallamh le Rónán ag Craobh 'Abair' (An interview with Rónán at the finals of 'Abair')

Bhuaigh Rónán ó 5 Méabh an chéad áit sa rannóg sinsearach ag Craobh 'Abair'.  Seo físeán déanta ag Meon Eile faoin gCraobh le hagallamh le Rónán agus físeán de Rónán agus de Ellen, a fuair ardmholadh ó na moltóirí, agus iad i mbun oráide.  Comghairdeas arís le Rónán agus le Ellen agus buíochas le hIníon Ní Chonluain a meantóir a chabhraigh leo lena n-ullmhúcháin uilig.

Rónán from 5 Méabh won first place in the senior category of 'Abair'.  Here is a video made by Meon Eile about the Final which includes an interview with Rónán and footage of both Rónán and Ellen, who was highly commended by the judges, as they gave their speeches.  Congratulations once again to Rónán and to Ellen and huge thanks to Iníon Ní Chonluain their mentor who helped the students with all their preparations.

Díospóireacht Uí Chadhain i gColáiste Lú (Coláiste Lú hosts Díospóireacht Uí Chadhain)

Díospóireacht 1    UíChadhain2019 01

Ba mhór an ónóir dúinn fáilte a chur roimh Ghael Linn agus gaelcholáistí ó Chontae na Mí, Chontae Thír Eoghain, Chontae Muineacháin agus ó Bhaile Átha Cliath don chéad bhabhta de chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2019.  Is comórtas díospóireachta do ghaelcholáistí agus scoileanna Gaeltachta é comórtas Uí Chadhain, eagraithe ag Gael Linn.  B'shin an chéad uair don chomórtas a bheith ar siúl i gColáiste Lú.

It was a great honour to welcome Gael Linn and gaelcholáistí from Co. Meath, Co. Tyrone, Co. Monaghan and Dublin to the first round of the Comórtas Uí Chadhain debates 2019.  Comórtas Uí Chadhain is a debating competition for gaelcholáistí and Gaeltacht schools, organised by Gael Linn.  This was the first time that the competition took place here in Coláiste Lú.

Read more ...

An Chéad Áit ag 'Abair' do Rónán (First place in 'Abair' for Rónán)

IMG 7531

Comghairdeas ollmhór le Rónán ó 5 Méabh a bhuaigh an chéad áit in Éirinn sa rannóg sinsearach den chomórtas óráidíochta 'Abair' eagraithe ag Gael Linn. 

Huge congratulations to Rónán from 5 Méabh who won first place in Ireland in the senior category of Gael Linn's speech-making competition 'Abair'.

Read more ...