logo1logo2

 Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353429354553
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Baile (Home)

Ba mhór an ónóir dúinn fáilte a chur roimh Ghael Linn agus gaelcholáistí ó Chontae na Mí, Chontae Thír Eoghain, Chontae Muineacháin agus ó Bhaile Átha Cliath don chéad bhabhta de chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2019.  Is comórtas díospóireachta do ghaelcholáistí agus scoileanna Gaeltachta é comórtas Uí Chadhain, eagraithe ag Gael Linn.  B'shin an chéad uair don chomórtas a bheith ar siúl i gColáiste Lú.

Phléigh na foirne sóisearacha "déagóirí millte na linne seo" le Coláiste Íosagáin agus Pobalcholáiste Ráth Chairn ag dul ar aghaidh chuig an gcéad bhabhta eile.  An rún a bhí á phlé sa rannóg sinsir ná "Tá ról ríthábhachtach ag Uachtarán na hÉireann".  Mhol na moltóirí caighdeán ard an chomórtais don chéad bhabhta agus chuir siad Pobalcholáiste Ráth Chairn agus ár bhfoireann sinsir féin ó Choláiste Lú ar aghaigh chuig an gcéad bhabhta eile den chomórtas.

Cabhraigh baill an Choiste Gaelbhratach sa scoil ag an ócáid; chuir siad soláistí ar fáil, d'eagraigh siad an t-ionad díospóireachta agus chuir siad fáilte Uí Cheallaigh roimh na cuairteoirí uilig a tháinig chuig ár gcampas nua don ócáid.  Buíochas le hIníon Ní Chonluain a chabhraíonn leis an bhfoireann díospóireachta agus le Gael Linn as Coláiste Lú a roghnú mar suíomh don chomórtas.  Ádh mór ar na hiomaitheoirí uilig sa chéad bhabhta eile.

It was a great honour to welcome Gael Linn and gaelcholáistí from Co. Meath, Co. Tyrone, Co. Monaghan and Dublin to the first round of the Comórtas Uí Chadhain debates 2019.  Comórtas Uí Chadhain is a debating competition for gaelcholáistí and Gaeltacht schools, organised by Gael Linn.  This was the first time that the competition took place here in Coláiste Lú.

The junior teams discussing "spoiled teenagers" with Coláiste Íosagáin agus Pobalcholáiste Ráth Chairn going forward to the next round.  The motion for debate in the senior category was "The President of Ireland has an important role".  The judges praised the high standard of debating at such an early stage in the competition before sending Pobalcholáiste Ráth Chairn and our own Coláiste Lú senior debate team on to the next round of the competition.

Students from the school's Gaelbhratach committee helped to organise the event; they provided refreshements, prepared the debate centre and gave a very warm welcome to the visitors who came to our new campus for the event.  Thanks to Iníon Ní Chonluain who guides the debate team and to Gael Linn for selecting Coláiste Lú as the venue.  Best of luck to all competitors in the next round.

Díospóireacht 1