Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Spórt

Lá Spóirt 2018 an lá i nGrianghraif (Sports Day 2018 the Day in Photos)

Bhí an-lá againn ag Lá Spóirt 2018 Déardaoin, 10 Bealtaine.  Míle buíochas leis an Uasal Mac Íomhair a d'eagraigh an lá dúinn.  Cliceáil ar an ngrianghraf thíos chun tuilleadh grianghraf ón lá a fheiceáil.

We had a wonderful day at Sports Day 2018 on Thursday, 10th May.  Many thanks to an tUasal Mac Íomhair for organising the day.  Click on the photo below to see more images from the day.

Lá Spóirt 5

Lá Spóirt 2018 (2018 Sports Day)

Lá Spóirt beag

Geansaíthe Spóirt na Scoile (School Sports Jumpers)

Screen Shot 2018 05 17 at 21.14.54

Ó Lúnasa 2018 ar aghaidh beidh geansaí spóirt na scoile riachtanach don chorpoideachas.  Mura bhfuil geansaí spóirt ag do mhac/d'iníon ba chóir ceann a ordú tríd an scoil roimh an 30 Meitheamh.  Seoladh an fhoirm orduithe abhaile leis na scoláirí i mí Aibreáin agus is féidir cóip den fhoirm orduithe a íoslódáil anseo.

From August 2018 onwards the school sports jumper will be compulsory for PE.  If you son/daughter does not yet have a school sports jumper you should place an order through the school before June 30th.  Students received a copy of the order form in April and a copy of the form can be downloaded here.