Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Stáitse (Stage)

1ú Áit in Éirinn do Lauryn (Lauryn wins 1st Place in Ireland)

Lauryn 1

D’fhill Lauryn Ní Riain le trófaí Uile-Éireann arís ó Scléip. Is comórtas do Ghaelcholaistí agus Aonaid Lán-Ghaeilge le béim ar na healaíona comh-aimseartha é Scléip.  Tá físeán de sheinm Lauryn ar fáil ar chainéal YouTube Choláiste Lú agus méadaíonn an bua seo líon na dteideal i Uile-Éireann atá ag an gClub Ceoil i gColáiste Lú chuig cúig ó a d’oscail siad sé bliana ó shin.

Sixth year Coláiste Lú student Lauryn Ní Riain has returned with All-Ireland silverware once again from Scléip. Lauryn’s performance is available to watch on Coláiste Lú’s YouTube channel and this win totals in five All-Ireland Scléip titles for Coláiste Lú’s Club Ceoil since the school opened six years ago.

Read more ...

Club Ceoil ag Scléip 2019 (Music Club competing in Scléip 2019)

 

Mar thraidisiún bliantúil anois, ghlac ár gclub ceoil páirt i Scléip ag deireadh mhí na Samhna.  Ghlac 6 acht difriúil ó Choláiste Lú páirt sa chomórtas i mbliana.  Cliceáil chun tuilleadh a léamh agus chun éisteacht le cuid den cheol álainn.

As is tradition now, our club ceoil attended Scléip at the end of November.  Six different acts from Coláiste Lú took part in the competition this year.  Click to read more and to listen to more of the wonderful music.

Read more ...

Poetry Aloud 2018

Poetry Aloud 2018

Maith sibh a Lauryn agus a Shionainn as páirt a ghlacadh sa chomórtas "Poetry Aloud" i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.  Dúirt an bheirt scoláirí dán Shéamais Heaney "Postscript" le brí agus le mothúcháin.  Dá ndara dánta, nuair a bhí rogha pearsanta ag na hiomaitheoirí, roghnaigh Sionainn "The Eagle" le Michael Sweeney agus roghnaigh Lauryn "The Child Dying" by Edwin Muir.

Well done to Lauryn and Sionainn who participated in the Poetry Ireland "Poetry Aloud" competition in the National Library of Ireland.  Both students recited moving versions of Seamus Heaney's poem "Postscript".  For their second poems, where competitors have a personal choice, Sionainn chose "The Eagle" by Michael Sweeney and Lauryn chose "The Child Dying" by Edwin Muir.

Young Voices Louth – Music Generation and Association of Irish Choirs

 Ar Dhéardaoin an 8 Samhain, ghlac cór Choláiste lú páirt i gceardlann chóir san amharclann Táin Dún Dealgan.

On Thursday 8 November, the Coláiste Lú choir took part in a choir workshop in An Táin Theatre, Dundalk.

Read more ...

Oíche Cheoil 2018 (2018 Evening of Music)

41485615962 31feac3a1f k

Bhí na scoláirí ildánacha ó Choláiste Lú ar an stáitse arís le déanaí ar an 22 Márta ag cur a n-Oíche Cheoil ar siúl. Smaoinigh an Chomhairle na dTuistí ar an ócáid ar dtús mar ócáid tiomsaithe airgid agus an chéad shárthaispeántas cheoil taobh amuigh den scoil. Chaith scoláirí ón gcéad go dtí an cúigiú bliain cúpla seachtain ag cleachtadh don ócáid ag ullmhú gach rud ó cheol traidisiúnta go dtí the Cranberries. Bhí an Oíche Cheoil ar siúl sa suíomh draíochtach an Oriel Centre/Sean-Ghaol le hIníon Nic Eochaidh ag feidhmniú mar MC don oíche.

The talented students of Coláiste Lú took to the stage once again on the 22nd March presenting their Oíche Cheoil. The brain child of the Comhairle na dTuistí (Parent’s Council) this event was both a school fundraiser and the school’s  very first after-hours musical showcase. Students from first to fifth year spent many weeks rehearsing for the event with Iníon Ní Channan which featured everything from trad to the Cranberries. The Oíche Cheoil took place in the magically intimate setting of the Oriel Centre (Sean-Ghaol) with Iníon Nic Eochaidh expertly acting as MC for the night.

Read more ...