Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie
Seoladh: Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Gailearaí (Gallery)

 Clic ar pictiúr chun an albam iomlán agus imeachtaí an scoil a fhéicéail! 

 

Lá Spóirt 2018 Oíche Cheoil Craobh Scléip 2018

Eac Bhaile 2018 Scléip 2018 Beo 2017 Oíche Oscailte 2017

Eac Bhaile 2017 Seó Drámaíochta Tráth na gCeist Rang a Sé Torthaí na Teastas Soiséaracha Rang Lir 2017

Túras Idirbhliana Lá Spóirt 2017 Oíche oscailte 2016/2017 An Idirbhliain i Londain

 YSI Speak Out 2017 Trí-atlan Fírinne agus Sionainn i Londain Cispheil Chathaoir Rothaí  leis an IWA - Rang Aoife

Ceardlann Drumadóireacht Samba - le Kieran Gallagher ó Kaka ka Boom Arts Teiripe an cheoil agus builleboscadóireacht - Idirbhliain Ceolchoirm Sheachtain na Gaeilge - Leabharlann So ceapann tú go bhfuil tallann agat?

Scléip 2017 Ag Obair go Dian sa Rang Gnó Turas Chuig Cursa Fiontraíochta Cruthaitheacht Sa Rang Fiontraíocht  

Fiontraíocht Gael linn tráth na gceist Eac bhaile Idirbhliain Eac bhaile

Oíche Shamhna i gColáiste Lú Cuairt Rang Lir chuig na cúirteanna Turas na hIdirbhliana Céad Lá le Rang Chonchúir

Campa Samhraidh 2016 Brat Glas Lá spórt 2016 Eco unesco

Pi Quiz 24ú Aibrean 2016 Scoláirí na Míosa 2015/2016 Tíreolas Rang Aoife scoileanna Glasa

Scoileanna Glasa Scoileanna Glasa Expo 2016 Scléip 2016 - Ár n-aistear Comórtas Ealaíne LMETB

Cispheil Coláiste Lú Operation Transformation Glantúchán 2015 Oíche Shamhna 2015

Lá na Gaeilge Céad Lá Rang Lear Callagrafaíocht