Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Gradaim Scoláirí (Student Awards)

Scoláire na Míosa - Márta 2019 (Students of the Month - March 2019)

scoláire na míosa márta 2019

Comhghairdeas le scoláirí na míosa do mhí an Mhárta.  

Congratulations to our March students of the month. 

Scoláire na Míosa - Feabhra 2019 (Students of the Month - February 2019)

Feabhra 2019

Comhghairdeas le scoláirí na míosa do mhí Fheabhra.  

Congratulations to our February students of the month. 

Scoláire na Míosa - Eanáir 2019 (Students of the Month - January 2019)

Eanáir 2019

Comhghairdeas le scoláirí na míosa do mhí Eanáir.  

Congratulations to our January students of the month. 

Scoláire na Míosa - Nollaig 2018 (Students of the Month - December 2018)

Scoláire na Míosa Nollaig 2019 2

Comhghairdeas le scoláirí na míosa do mhí na Nollag.  

Congratulations to our December students of the month. 

Gradam Filíochta do Fhírinne (Fírinne Wins Poetry Award)

Fírinne

Bronnadh ardmholadh ar Fhírinne ó 6 Méabh sa rannóg sinsir den chomórtas náisiúnta ‘Write a Poem 2018’ eagraithe ag an Seirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. 

Fírinne from 6 Méabh was awarded highly commended in the senior category of the national ‘Write a Poem 2018’ competition organized by the Professional Development Service for Teachers.

Read more ...

Scoláire na Míosa - Samhain 2018 (Student of the Month - November 2018)

Scoláire na Míosa

Comhghairdeas le scoláirí na míosa do mhí na Samhna.  Bhí an buaiteoir ón gcéad bhliain as láthair don ghrianghraf.

Congratulations to our November students of the month.  Winner from first year missing from photograph.

Scoláirí na Míosa - Deireadh Fómhair 2018 (Students of the Month - October 2018)

Scoláirí na Míosa Deireadh Fómhair 2018

Comhghairdeas mór le scoláirí na míosa do mhí Dheireadh Fómhair 2018.  Bronntar na teastais seo gach mí ar scoláire amháin ó gach bliain a léiríonn feabhas oibre agus feabhas iompair.  Sa ghrianghraf tá na buaiteoirí don 1ú, 2ú, 3ú agus 6ú bliain.  Bhí buaiteoir na hIdirbhliana ar taithí oibre agus buaiteoir na 5ú bliana as láthair don ghrianghraf.  Maith sibh scoláirí na míosa.

Congratulations to the October 2018 students of the month.  These certificates are awarded each month to one student from each year who displays excellence in their work and their behaviour.  The winners for 1st, 2nd, 3rd and 6th year are pictured.  Our Transition Year winner was on Work Experience and our 5th year winner is absent from the picture.  Well done to all students of the month.

Scoláirí na Míosa - Meán Fómhair 2018 (Students of the Month - September 2018)

Scoláire na Míosa Mean fOmhair

Comhghairdeas mór le scoláirí na míosa do mhí Mheán Fómhair 2018.  Bronntar na teastais seo gach mí ar scoláire amháin ó gach bliain a léiríonn feabhas oibre agus feabhas iompair.

Congratulations to the September 2018 students of the month.  These certificates are awarded each month to one student from each year who displays excellence in their work and their behaviour.

Gradaim Choláiste Lú 2018 (Coláiste Lú Awards 2018)

Gradaim 2017/18

Dé Luain, 28 Bealtaine, bhí searmanas na ngradam 2018 ar siúl i gColáiste Lú.  Ba chéiliúradh é ar bhuanna na scoláirí i mbliana idir chúram, fhorbairt agus feabhas.  I dteannta na ngradam uilig bhí ceol álainn againn ag an searmanas ó Iníon Ní Channan 's na scoláirí ceoil. Bhuaigh Fírinne ó rang Mhéibh gradam Scoláire na Bliana 2018 don chúram, don fhorbairt agus don fheabhas a léirigh sí i ngach ábhar agus i ngach gné de shaol na scoile i rith na scoilbhliana.  Is féidir grianghraif de na buaiteoirí uilig a fhéiceáil san album thuas agus tá liosta iomlán na mbuaiteoirí ar fáil ag an nasc 'read more' thíos.  Comhghairdeas leo uilig,

On Monday, 28th Mary, the 2018 awards ceremony was held in Coláiste Lú.  It was a celebration of our students' achievements this year from cúram (care) to forbairt (development)  to feabhas (excellence).  In additional to all of the awards presented on the day we were also treated to beautiful music from Iníon Ní Channan and the music students.  Fírinne from 5 Méabh won the overall Student of the Year Award for 2018 in recognition of the cúram, the forbairt and the feabhas that she has shown in all subjects and in all aspects of school life during the year.  Photographs of all the winners can be viewed in the album above and the complete list of winners is available at the 'read more' link below.  Congratulations to all.

Read more ...

Scoláirí na Míosa - Aibreán 2018 (April 2018 - Students of the Month)

Scoláirí na Míosa Aibreán 2018

Comhghairdeas le scoláirí na míosa do mhí Aibreáin. Maith sibh!

Congratulations to our April student of the month winners. Well done!

Scoláirí na Míosa - Márta 2018 (Students of the Month - March 2018)

DabiudtX0AAN5X0.jpg large

Comhghairdeas le scoláirí na míosa do mhí an Mhárta. Maith sibh!

Congratulations to the March Student of the Month award winners. Well done!