logo1logo2

 Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353429354553
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Baile (Home)

Gradaim 2017/18

Cliceáil ar an albam thuas do thuilleadh grianghraf. Click on the album above for further photographs.

Liosta na nGradam (Awards List)

Tinreamh (Attendance)

Na scoláirí leis an tinreamh is fearr i ngach bliain:

Students with the best attendance in each year:

1 Sadhbh - Elizabeth

2 Conchúr - Cormac

3 Aoife - Abbie

4 Lear - Finn

5 Méabh - Aoibh

Na Gradaim Ábhar (Subject Awards)

Béarla (English)

Sóisearach (Junior) - Gabija (3 Aoife)

Sinsearach (Senior) - Sionainn (5 Méabh)

Mata (Maths)

Sóisearach (Junior) - Katy (3 Aoife)

Sinsearach (Senior ) - Fírinne (5 Méabh)

Gaeilge (Irish)

Sóisearach (Junior) - Sorcha (1 Sadhbh)

Sinsearach (Senior) - Ronan (5 Méabh)

Eolaíocht (Science)

Sóiseareach (Junior) - Dáire (2 Conchúr)

Eac Bhaile (Home Ec.)

Sóisearach (Junior) - Fiadhnait (2 Conchúr)

Sinsearach (Senior) - Aoibh (5 Méabh)

Adhmadóireacht (Woodwork)

Sóisearach (Junior) - Katy (3 Aoife)

Ceol (Music)

Sóisearach (Junior) - Lochlann (3 Aoife)

Sinsearach (Senior) - Fírinne (5 Méabh)

Ealáin (Art)

Sóisearach (Junior) - Éabha (3 Aoife)

Sinsearach (Senior) - Matt (5 Méabh)

Fraincis (French)

Sóisearach (Junior) - Sorcha (1 Sadhbh)

Sinseareach (Senior) - Aoibh (5 Méabh)

Spáinnis (Spanish)

Sóisearach (Junior) - Shona (2 Conchú)

Stair (History)

Sóisearach (Junior) - Katy (3 Aoife)

Sinsearach (Senior) - Firinnne (5 Méabh)

Tíreolas (Geography)

Sóisearach (Junior) - Mia (3 Aoife)

Sinsearach (Senior) - Iollan (5 Méabh)

Liníocht (Technical Graphics)

Sóisearach (Junior) - Rian (3 Aoife)

Gnó (Business)

Sóisearach (Junior) - Katy (3 Aoife)

Sinsearach (Senior) - Sionann (5 Méabh)

Staidéar Foigníocht (Construction Studies)

Sinsearach (Senior) - Taidgh (5 Méabh)

DCG (Design Communication Graphics)

Sinsearach (Senior) - Liam (5 Méabh)

Bitheolaíocht (Biology)

Sinsearach (Senior) - Cailíosa (5 Méabh)

Gradam Spóirt (Sports Award)

Cody (3 Aoife)

Gradam Gníomhaíochtaí scoíle LMETB (LMETB School Activities Award)

Ronan (5 Méabh)

Cúram (Care)

Na scoláirí i ngach bliain a léiríonn cúram eisceachtúil:

The students in each year who show exceptional care for others:

1 Sadhbh - Naoise

2 Conchú - Fiadhnait

3 Aoife - Cody

4 Lear - Aderonké

5 Méabh - Clár

Forbairt (Development)

Na scoláirí i ngach bliain a bhain forbairt suntasach amach i mbliana:

The students in each year who made the most significant progress this year:

1 Sadhbh - Elizabeth

2 Conchúr - Shona

3 Aoife - Lucy

4 Lear - Callum

5 Méabh - Taidgh

Feabhas (Excellence)

Na scoláirí i ngach bliain a léirigh feabhas i mbliana:

The students in each year who achieved academic excellence this year:

1 Sadhbh - Sorcha

2 Conchúr - Dáire

3 Aoife - Katy

4 Lear - Jaymee

5 Méabh - Firínne

Scoláire na Bliana (Student of the Year)

An scoláire sa scoil léirigh cúram, forbairt agus feabhas thar cionn i ngach gné de shaol na scoile i mbliana:

The student who showed the most care, development and above all excellence in every aspect of school life this year:

Fírinne (5 Méabh)