logo1logo2

 Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353429354553
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Baile (Home)

Fírinne

Bronnadh ardmholadh ar Fhírinne ó 6 Méabh sa rannóg sinsir den chomórtas náisiúnta ‘Write a Poem 2018’ eagraithe ag an Seirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí.  Scríobh Fírinne dán darb ainm “The Bear” agus bhí sé d’ónóir aici a dán a léamh ag an searmanas gradaim i mBaile Átha Cliath.  Foilsíodh dán Fhírinne sa leabhar ‘Write a Poem 2018’ agus bronnadh plaic chomórtha uirthi.  Seo thíos a dán…

Fírinne from 6 Méabh was awarded highly commended in the senior category of the national ‘Write a Poem 2018’ competition organized by the Professional Development Service for Teachers.  Fírinne wrote a poem entitled “The Bear” and she had the honour of reading her poem at the awards ceremony in Dublin.  Fírinne’s poem was published in the ‘Write a Poem 2018’ book and she was presented with a commemorative plaque.  Have a read of her award winning poem…

 

“The Bear”

By Fírinne

 

Padded paws are lying like stones,

one and two and three and four,

resting atop the pine-needle bed.

A lazy rhythm of weighted snores

escapes the overlap of a wet, leathery

mouth. Rising and falling, like a broken

elevator in this silent uncivilised wilderness –

the heavy chest of the woods’ keeper

is a sore sight for trespassers. Matted

and dull are the bristles of blanketed fur

embracing the dozing creature, as natural

a part of him as heart-hammering caution

is natural to all that approach.

Don’t poke the sleeping bear.