Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie, mniceochaidh.ccl@lmetb.ie 
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Nuacht (News)

Cruinniú na dTuistí, 29 Samhain (Parents' Meeting, 19th November)

Beidh cruinniú do na tuismitheoirí ó Choláiste Lú agus ó Choláiste Chú Chulainn ar siúl Déardaoin 29 Samhain ag 7in.  Sceideal na hOíche ná:

- Cur i láthair ón bpíomhoide

- Eolas faoin mbealach íocaíochta 'Way to Pay'

- Eolas faoi CAO/UCAS

On Thursday, 29th November at 7pm there will be a meeting for parents from Coláiste Lú and Coláiste Chú Chulainn.  The meeting schedule will include:

- A presentation from the principal

- Information about the 'Way to Pay' payment method

- Information about CAO/UCAS

 

Fáilte roimh chách.

All welcome.

seanfhocal

Oíche Eolais OÉ Gaillimh (NUI Galway Information Evening)

Oíche Eolais Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Déardaoin, 6 Nollaig 2018: 7-9in

Crowne Plaza, Dún Dealgan

 

NUI Galway, Information Evening

Thursday, 6th December 2018: 7-9pm

Crowne Plaza, Dundalk

Obair Allamuigh Tíreolaíochta (Geography Field Work)

Tíreolas 5Bhí scoláirí Tíreolaíochta na 6ú bliana agus a múinteoir Bean Uí Ríodal an -ghnóthach an tseachtain seo leis an obair allamuigh don Ardteist ar siúl acu.

Our 6th year Geography students and their teacher Bean Uí Ríodal were very busy this week with their Leaving Cert field work.

Bus Saor in Aisce go Lá Oscailte Ollscoil Mhá Nuad(Maynooth University FREE Open Day Bus)

Ollscoil Mhá Nuad - Bus Saor in Aisce - Dé Sathairn, 24 Samhain 2018

Maynooth University FREE Open Day Bus Saturday 24th November 2018 

Pick Up 

  • Dundalk (McDonalds Restaurant) 09.00am
  • Monasterboice (Donegan's) 09.15am

Departs

  • Maynooth at 15.15pm

Féach ar sceideal an Lae Oscailte ag

See the Open Day schedule at www.maynoothuniveristy.ie/opendays

 

Tuilleadh eolas ó Finlay Coaches

Contact Finlay Coaches for more details (0416856505)

Cuairt ó Thointeálaí an RSA (RSA Simulator Visits)

RSA

Thug tointeálaí an RSA cuairt ar an scoil Déardaoin, 8 Samhain.  Bhí deis ag na scoláirí sinsireacha dul isteach sa tointeálaí le foghlaim faoi shlándáil ar na bóithre agus na sé bhaoil is mó atá ann ar na bóithre.  Déanann an tointeálaí aithris ar an méid a tharláionn nuair a rollaíonn gluaisteáin i dtimpiste agus taispeántar tábhacht an chrois sábhála.  Buíochas le Bean Uí Ríodail a d'eagraigh an cuairt seo ón RSA agus atá ag eagrú an chlár sábháilteacht bóithre 'Wrecked' le 4 Aoife i mbliana.

The RSA Rollover Shuttle visited our school on Thursday, 8th November.  All senior students had the opportunity to visit the shuttle to learn about road safety and the six biggest dangers on our roads.  The rollover shuttle simulates what happens when a car rolls in an accident and highlights the importance of seatbelts.  Thanks to Bean Uí Ríodail who organised this visit from the RSA and 4 Aoife's participation in the road safety programme 'Wrecked' this year.