Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Nuacht (News)

Ceapairí do Chlann Shíomóin (Sandwiches for the Simon Community)

Ceapairí

Mar chuid de sheachtain na meabhairshláinte anseo i gColáiste Lú rinne na scoláirí Eac. Bhaile ón dara bliana ceapairí le deonadh chuig Clann Shíomóin i nDún Dealgan.  

As part of positive mental health week here in Coláiste Lú the second year Home Ec. students made sandwiches which they donated to the Simon Community in Dundalk.

Cruinniú na dTuistí, 29 Samhain (Parents' Meeting, 19th November)

Beidh cruinniú do na tuismitheoirí ó Choláiste Lú agus ó Choláiste Chú Chulainn ar siúl Déardaoin 29 Samhain ag 7in.  Sceideal na hOíche ná:

- Cur i láthair ón bpíomhoide

- Eolas faoin mbealach íocaíochta 'Way to Pay'

- Eolas faoi CAO/UCAS

On Thursday, 29th November at 7pm there will be a meeting for parents from Coláiste Lú and Coláiste Chú Chulainn.  The meeting schedule will include:

- A presentation from the principal

- Information about the 'Way to Pay' payment method

- Information about CAO/UCAS

 

Fáilte roimh chách.

All welcome.

seanfhocal

Bus Saor in Aisce go Lá Oscailte Ollscoil Mhá Nuad(Maynooth University FREE Open Day Bus)

Ollscoil Mhá Nuad - Bus Saor in Aisce - Dé Sathairn, 24 Samhain 2018

Maynooth University FREE Open Day Bus Saturday 24th November 2018 

Pick Up 

  • Dundalk (McDonalds Restaurant) 09.00am
  • Monasterboice (Donegan's) 09.15am

Departs

  • Maynooth at 15.15pm

Féach ar sceideal an Lae Oscailte ag

See the Open Day schedule at www.maynoothuniveristy.ie/opendays

 

Tuilleadh eolas ó Finlay Coaches

Contact Finlay Coaches for more details (0416856505)

Oíche Eolais OÉ Gaillimh (NUI Galway Information Evening)

Oíche Eolais Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Déardaoin, 6 Nollaig 2018: 7-9in

Crowne Plaza, Dún Dealgan

 

NUI Galway, Information Evening

Thursday, 6th December 2018: 7-9pm

Crowne Plaza, Dundalk

Obair Allamuigh Tíreolaíochta (Geography Field Work)

Tíreolas 5Bhí scoláirí Tíreolaíochta na 6ú bliana agus a múinteoir Bean Uí Ríodal an -ghnóthach an tseachtain seo leis an obair allamuigh don Ardteist ar siúl acu.

Our 6th year Geography students and their teacher Bean Uí Ríodal were very busy this week with their Leaving Cert field work.