Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie, mniceochaidh.ccl@lmetb.ie 
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Nuacht (News)

Bus Saor in Aisce go Lá Oscailte Ollscoil Mhá Nuad(Maynooth University FREE Open Day Bus)

Ollscoil Mhá Nuad - Bus Saor in Aisce - Dé Sathairn, 24 Samhain 2018

Maynooth University FREE Open Day Bus Saturday 24th November 2018 

Pick Up 

 • Dundalk (McDonalds Restaurant) 09.00am
 • Monasterboice (Donegan's) 09.15am

Departs

 • Maynooth at 15.15pm

Féach ar sceideal an Lae Oscailte ag

See the Open Day schedule at www.maynoothuniveristy.ie/opendays

 

Tuilleadh eolas ó Finlay Coaches

Contact Finlay Coaches for more details (0416856505)

Obair Allamuigh Tíreolaíochta (Geography Field Work)

Tíreolas 5Bhí scoláirí Tíreolaíochta na 6ú bliana agus a múinteoir Bean Uí Ríodal an -ghnóthach an tseachtain seo leis an obair allamuigh don Ardteist ar siúl acu.

Our 6th year Geography students and their teacher Bean Uí Ríodal were very busy this week with their Leaving Cert field work.

Staidéar faoi Mhaoirseacht (Supervised Study)

Staidear

Ath-thosnóidh staidéar faoi mhaoirseacht tar éis scoile Dé Máirt, 6 Samhain.  Beidh staidéar faoi mhaoirseacht ar fáil ó 3.50 go 4.50 gach Luan, Máirt agus Déardaoin.  Íocaíocht ar líne níos déanaí sa téarma don seirbhís seo.

Supervised Study will resume after school on Tuesday, 6th November.  Supervised study will be available from 3.50 to 4.50 every Monday, Tuesday and Thursday.  Payment for this service will be made online later in the term. 

Cuairt ó Thointeálaí an RSA (RSA Simulator Visits)

RSA

Thug tointeálaí an RSA cuairt ar an scoil Déardaoin, 8 Samhain.  Bhí deis ag na scoláirí sinsireacha dul isteach sa tointeálaí le foghlaim faoi shlándáil ar na bóithre agus na sé bhaoil is mó atá ann ar na bóithre.  Déanann an tointeálaí aithris ar an méid a tharláionn nuair a rollaíonn gluaisteáin i dtimpiste agus taispeántar tábhacht an chrois sábhála.  Buíochas le Bean Uí Ríodail a d'eagraigh an cuairt seo ón RSA agus atá ag eagrú an chlár sábháilteacht bóithre 'Wrecked' le 4 Aoife i mbliana.

The RSA Rollover Shuttle visited our school on Thursday, 8th November.  All senior students had the opportunity to visit the shuttle to learn about road safety and the six biggest dangers on our roads.  The rollover shuttle simulates what happens when a car rolls in an accident and highlights the importance of seatbelts.  Thanks to Bean Uí Ríodail who organised this visit from the RSA and 4 Aoife's participation in the road safety programme 'Wrecked' this year.

Laethanta Oscailte 3ú Leibhéal (3rd Level Open Days)

going to college clipart 1

Beidh Laethanta Oscailte ag na hInstitiúidí tríú leibhéal seo a leanas go luath.  Labhair le hIníon Nic Somhairle do thuilleadh eolais.

 • UCD Satharn 3 Samhain
 • DkIT Aoine 9 & Satharn 10 Samhain
 • Trinity College Dublin Satharn 10 Samhain
 • DCU Aoine 16 Samhain (Glas Naíon) & Satharn 17 Samhain (Glas Naíon & N. Pádraig Drom Conrach)

The following Third Level institutions have upcoming Open Days.  Speak with Iníon Nic Somhairle for further information. 

 • UCD Saturday 3rd November
 • Dundalk Institute of Technology Friday 9th and Saturday 10th November
 • Trinity College Dublin Saturday 10th November
 • DCU Open Day Friday 16th Nov (Glasnevin) and Saturday 17th Nov (Glasnevin and St. Patrick's Drumcondra)