Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Torthaí an Teastas/na Sraithe Sóisearaigh 2018 (Junior Cert/Cycle Results 2018)

Comhghairdeas ollmhór le scoláirí rang Aoife a fuair torthaí a dTeastas Sóisearaigh Dé Céadaoin, 12 Meán Fómhair.  Bhí feabhas pearsanta le feiceáil i ngach seit de thorthaí agus mar thorthaí ranga sháraigh siad na meáin náisiúnta.  Comhghairdeas libh arís agus míle buíochas le bhur dtuistí, gcaomhnóirí agus múinteoirí uilig a chabhraigh libh ar bhur dturas oideachais go dtí seo.  Tógaigí na torthaí seo mar bhunchloch don fhorbairt agus tuilleadh feabhais sa sraith shinsireach.  Bainigí sult as an Idirbhliain anois.

Congratulations to the students of rang Aoife who recieved their Junior Cert/Cycle results on Wednesday, 12th September. Personal excellence was clear to see in every set of results and as a class set of results rang Aoife exceeded national averages.  Congratulations again and many thanks to all of your parents, guardians and teachers who help helped you on your educational journey so far.  Take these results as foundation stones for further forbairt and feabhas at senior cylce.  Now it's time to enjoy Transition Year.

IMG 20180912 WA0004  IMG 20180912 WA0001

IMG 20180912 WA0002  IMG 20180912 WA0003