logo1logo2

 Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353429354553
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Baile (Home)

RSA

Thug tointeálaí an RSA cuairt ar an scoil Déardaoin, 8 Samhain.  Bhí deis ag na scoláirí sinsireacha dul isteach sa tointeálaí le foghlaim faoi shlándáil ar na bóithre agus na sé bhaoil is mó atá ann ar na bóithre.  Déanann an tointeálaí aithris ar an méid a tharláionn nuair a rollaíonn gluaisteáin i dtimpiste agus taispeántar tábhacht an chrois sábhála.  Buíochas le Bean Uí Ríodail a d'eagraigh an cuairt seo ón RSA agus atá ag eagrú an chlár sábháilteacht bóithre 'Wrecked' le 4 Aoife i mbliana.

The RSA Rollover Shuttle visited our school on Thursday, 8th November.  All senior students had the opportunity to visit the shuttle to learn about road safety and the six biggest dangers on our roads.  The rollover shuttle simulates what happens when a car rolls in an accident and highlights the importance of seatbelts.  Thanks to Bean Uí Ríodail who organised this visit from the RSA and 4 Aoife's participation in the road safety programme 'Wrecked' this year.