Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie
Seoladh: Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Tráth na gCeist Choláiste Lú 2017

Chuireamar fáilte roimh thrí ghaelscoil áitiúil Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair 2017, do Thráth na gCeist Choláiste Lú 2017. 

On Wednesday, 13th September 2017, we welcomed three local gaelscoileanna to the 2017 Coláiste Lú Quiz.

Tráth na gCeist Choláiste Lú 2017

Spraoi sa halla ag Tráth na gCeist Choláiste Lú 2017/Fun in the hall at the 2017 Coláiste Lú Quiz

Daltaí rang a sé a ghlac páirt i dTráth na gCeist 2017, eagraithe ag scoláirí an Choiste Gaelbhrataigh. Bhí an iomaíocht an-ghéar idir Gaelscoil Dhún Dealgan, Gaelscoil Phádraig Naofa agus Bunscoil an Iúir.  

Students from sixth class took part in Tráth na gCeist 2017, organised by the students of the Gaelbhratach Committee. The competition was hard faught between Gaelscoil Dhún Dealgan, Gaelscoil Phádraig Naofa and Bunscoil an Iúir.  

 

Chomhghairdeas leis na buaiteoirí uilig:

Congratulations to all the winners:

 

1ú Áit - Gaelscoil Dhún Dealgan

 

Tráth na gCeist Choláiste Lú 2017

2ú Áit - Bunscoil an Iúir

 

Tráth na gCeist Choláiste Lú 2017

3ú Áit - Gaelscoil Phádraig Naofa

Tráth na gCeist Choláiste Lú 2017