Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie
Seoladh: Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Poetry Aloud - Babhta Réigiúnda (Poetry Aloud - Regional Heats)

Bhí an-lá ag scoláirí ón dara, tríú agus ón gcúigiú bliain ag an gcéad bhabhta den chomórtas filíochta Poetry Aloud i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Déardaoin, 26 Deireadh Fómhair 2017.  Bhí an-chaighdeán ag an gcomórtas agus bhí idir mhúinteoirí agus scoláirí ó scoileanna eile ag moladh iomatheoirí Choláiste Lú as a gcuid dánta.  Comhghairdeas mór do Daniel ó rang Aoife, a bheidh ag dul ar aghaidh chuig an mbabhta leathcheannais den chomórtas i ndiaidh an bhriseadh lárthéarma.  Go n-éirí leat a Daniel!

 

Students from second, third and fifth year had a thoroughly enjoyable day at the first round of the Poetry Aloud poetry competition in the National Library on Thursday, 26th October 2017.  Standards at the competition were very high and students and teachers from other schools were full of praise for the Coláiste Lú entrants and their spoken poems.  Huge congratulations to Daniel from rang Aoife, who will progress to the semi-final round of the competition after the mid-term break.  Best of luck Daniel!

 

IMG 6943