Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie, mniceochaidh.ccl@lmetb.ie 
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Daniel tríd chuig babhta ceannais Poetry Aloud (Daniel through to the final of Poetry Aloud)

Daniel

Dé hAoine, 17 Samhain 2017, thaisteal Daniel ó 3 Aoife chuig Leabharlann Náisiúnta na hÉireann chun páirt a ghlacadh sa bhabhta leathcheannais den chomórtas filíochta Poetry Aloud.  Is comórtas mór filíochta é Poetry Aloud agus chuir beagnach 1,800 scoláirí ó cheann ceann na tíre isteach ar an gcomórtas i mbliana.  Anuraidh bhuaigh Daniel an chéad áit in Éirinn sa rannóg sóisearach de Poetry Aloud

Bhí bród ar Daniel páirt a ghlacadh sa bhabhta leathcheannais agus labhair sé go hálainn lena dhá dhán; "St Kevin and the Blackbird" le Séamus Heaney agus "Lines Written on a Seat on the Grand Canal" le Patrick Kavanagh.  Bhí an iomaíocht géar ar an lá ach d'éirigh le Daniel áit a bhuaicint sa bhabhta ceannais.  Comhghairdeas leat a Daniel! Go n-éirí leat sa bhabhta ceannais ar an 1 Nollaig.

On Friday, 17th November 2017, Daniel from 3 Aoife travelled to the National Library of Ireland to compete in the semi-final of the Poetry Aloud poetry competition.  Poetry Aloud is a prominent poetry speaking competition and this year almost 1,800 students from all corners of Ireland competed in the competition.  Last year Daniel won first place in Ireland in the junior category of Poetry Aloud.

Daniel was proud to participate in the semi-final and he performed beautifully with his two poems; "St. Kevin and the Blackbird" by Seámus Heaney and "Lines Written on a Seat on the Grand Canal" by Patrick Kavanagh.  The competition was very close on the day but Daniel successfully won a place in the final round.  Congratulations Daniel! Best of luck in the final round on December 1st.