Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: eolas@colaistelu.ie, mniceochaidh.ccl@lmetb.ie 
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Ceardlann Idirghníomhach Eolaíochta do Ghaelscoileanna (Interactive Science Workshop for Gaelscoileanna)

Mar chuid de Sheachtain na hEolaíochta anseo i gColáiste Lú d'eagraigh scoláirí na hidirbhliana, le cabhair ó rang Bhitheolaíochta na cúigiú bliana, ceardlann idirghníomhach eolaíochta inár bhain daltaí bunscoile triail as roinnt turgnaimh spraoiúla le suim san eolaíocht a spreagadh.  D'fhreastail rang a sé ó Ghaelscoil Dhún Dealgan ar an gceardlann agus bhain siad ardthaitneamh as.  Bhain scoláirí na hidirbhliana sult as an deis lena scileanna maoirseachta a thaispeáint agus tá siad ag súil le scileanna na heolaíochta a roinnt le heolaíthe óga eile sa todhcaí.  Buíochas leis an Uasal Ó tUairisg agus Iníon Mhic an tSaoir a chabhraigh ar an lá agus leis na hullmhúcháin agus le Múinteoir Edel ó Ghaelscoil Dhún Dealgan.

As part of Science Week here in Coláiste Lú the transition year students, with help from fifth year Biology class, organised an interactive science workshop where primary school pupil could engage with some fun experiments designed to inspire further interest in science.  Sixth class from Gaelscoil Dhún Dealgan attended the workshop and thoroughly enjoyed the event.  The transition year students enjoyed the opportunity to display their leadership skills and are looking forward to sharing their scientific skills with other yound scientists in the future.  Thanks to an tUasal Ó tUairisg and Iníon Mhic an tSaoir who helped on the day and with preparations and to Múinteoir Edel from Gaelscoil Dhún Dealgan.

 

IMG 7048 3