Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Nuacht (News)

Turas Bitheolaíochta go Baile Átha Cliath (Biology Trip to Dublin)

Thug bitheolaíthe na séú bliana cuairt ar Pháirc an Fhionnuisce mar chuid dá gcúrsa Bhitheolaíocht Ardteiste.  Bhain siad taitneamh agus tairbhe as an turas.  Buíochas leis an Uas. Ó tUairisc a d'eagraigh.

Our sixth year biologists visited the Phoenix Park as part of their Leaving Cert Biology Course.  The students all enjoyed this very worthwhile trip.  Thanks to an tUas. Ó tUairisc for organising.

Bio 18 1  Bio 18 4

Áthas Orainn a bheith inár mBaile Nua (Happy in Our New Home)

Tá an-áthas orainn a bheith inár gcampas nua ag na Méirsí.  Bhog muid isteach ag deireadh mí Lúnasa agus tá ag éirí go han-mhaith le gach duine i bpobal na scoile anseo.  Ag tnúth le blianta fada de chúram, d'fhorbairt agus d'fheabhas ar an suíomh.

We are delighted to be on our new campus at the Marshes.  We moved in at the end of August and the school community is flourishing here.  We look forward to many years of cúram, forbairt and feabhas here.

IMG 20180828 WA0013

Eolas don Scoilbhliain 2018/19 (Information for the 2018/19 School Year)

Féilire na Scoile 2018/19 - cliceáil anseo

School Calendar 2018/19 - click here

 

Costais Scoile don 1ú, 2ú, 3ú, 5ú & 6ú Bliain - cliceáil here

School Costs for 1st, 2nd, 3rd, 5th & 6th Year - click here

 

Costais & Féilire Idirbhliana - cliceáil anseo

Transition Year Costs & Calendar - click here 

Oifig na Scoile - Uaireanta Samhraidh (School Office – Summer Opening Hours)

Uaireanta Samhraidh: 9rn - 1.30in & 2in - 4in

Summer Opening Hours: 9am – 130pm & 2pm – 4pm

Beidh oifig na scoile dúnta ón Luan, 23 Iúil go dtí an Aoine, 4 Lúnasa

The school office will closed from Monday July 23rd – Friday August 4th

Athosclóidh an oifig Dé Máirt, 7 Lúnasa

Office reopens on Tuesday August 7th

Tá muid ag bogadh! (We are moving!)

FullSizeRender

Tá muid ag bogadh chuig ár gcampas nua ag na Méirsí. Tá muid ár bís lenár mbaile nua a roinnt lenár scoláirí ag tús na scoilbhliana.  Seo thíos na dátaí dár gcéad sheachtain sa champas nua.

Coláiste Lú is moving to its new Marshes campus. We are excited to share our new home with our students in the new school year.  Dates for our first week on our new campus can be seen below.

Back to School 2018 2019