Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Nuacht (News)

Campa Samhraidh 2018 (Summer Camp 2018)

 campa samhraidh 2

 

Gach Samhradh tagann an 'Ghaeltacht' go Dún Dealgan ag Campa Samhraidh Choláiste Lú.  Bailíon páistí bunscoile ó gach taobh den chontae chun úsáid a bhaint as a gcuid "cúpla focal" agus chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge i mbealach taitneamhach agus sóisialta.  Is féidir leis na páistí ag an gcampa buaileadh le cairde nua agus iad ag baint sult as ceardlanna ceoil, ealaíne, cócaireachta agus spórt uilig trí mheán na Gaeilge.

Beidh Campa Samhraidh na bliana seo ar siúl ón Luan, 2 Iúil go dtí an Aoine, 6 Iúil - 10rn go 2in gach lá ar chostas €60 an pháiste.

Foirm Clárúcháin thíos.

Tuilleadh eolais ar fáil ó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nó (042) 9352428

 

Each Summer the 'Gaeltacht' comes to Dundalk at the Coláiste Lú Summer Camp. Primary School children from all over the county gather to use their "cúpla focal"  and to improve their Irish in an enjoyable and social way.  Campers can meet new friends while enjoying music, art, cookery and sports workshops all throught the  medium of Irish.

 This year's Summer Camp will run from Monday, 2nd July to Friday, 6th July - 10am to 2pm each day at a cost of only €60 per child.

Registration form below.

Further information available from This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or (042) 9352428

 

 

 

Seachtain na Meabhairshláinte 2018 (Positive Mental Health Week 2018)

D'éagraigh scoláirí na hIdirbhliana Seachtain na Meabhairshláinte ón 26 Feabhra go dtí 7 Márta (le bearna don sneachta!).  Bhí go leor imeachtaí ar siúl.  D'éagraigh siad cara faoi rún, léirigh daltaí agus múinteoirí a meas ar a gcairde tríd gníomhaíochtaí deasa a dhéanamh dá gcairde faoi rún.

Coláiste Lú's Transition Year  students organised Positive Mental Health week from 26th February to 7th March (with a snow break!).  As part of the event they organised 'Secret Friend' amongst the students and staff where each person showed their appreciation for their friend with a small token or action each day. 

Read more ...

Scoil Dúnta - Rabhadh Aimsire Stádas Dearg (School Closed - Status Red Weather Warning)

D'eisigh Met Éireann rabhadh aimsire stádas dearg don Chéadaoin, 28 Feabhra 2018; dá bhrí sin beidh Coláiste Lú dúnta inniu.  Coinnigh súil ar Twitter @ColáisteLú do thuilleadh eolais.  Fanaigí slán.

Met Éireann have issued a status red weather warning for Wednesday, 28th February 2018; as a result Coláiste Lú will be closed today.  Keep an eye on @ColáisteLú on Twitter for further updates. Stay safe.

Uasdhátú: Ag leanúint na comhairle ón ROS beidh Coláiste Lú dúnta Déardaoin agus Dé hAoine, 1 & 2 Márta. Fanaigí slán.

Update: Following the advice from the DES Coláiste Lú will be closed Thursday and Friday, 1st & 2nd of March. Stay safe.

https://t.co/0Xg0tj244S?amp=1

Uasdhátú: Beidh scoil mar is gnáth arís ón Luan, 5 Márta, ar aghaidh.

Update: School will resume as usual From Monday, 5th March, onwards. 

 

Lá Oráiste, Dé Céadaoin, 7 Márta (Orange Day, Wednesday, 7th March)

Lá Oráiste

Réamhscrúduithe an TS 2018 (JC Pre-Examinations 2018)

Ádh mór ar scoláirí 3 Aoife sna réamhscrúduithe a thosóidh Déardaoin, 1 Feabhra.

Best of luck to the students of 3 Aoife in the pre-examinations beginning Thursday, 1st February.

Triailscrúduithe CLú 2018