Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Nuacht (News)

Turas Scoile (School Tour)

Dé Máirt, 29 Bealtaine beidh turas uile scoile chuig Tayto Park i gCill Dhéagláin, Co na Mí.  Beidh deis againn ar an lá sin deá-obair na bliana seo a chéiliúradh i mbealach spraoiúil.  Costas iomlán an turais ná €22 an scoláire, clúdaíonn sin bus fillte agus cead isteach iomlán don pháirc siamsaíochta.  Iarrtar ar scoláirí éarlais de €2 a thabhairt dá meantóir/gcaomhnóir roimh an Aoine, 27 Aibreán.  Spriocdháta d'iarmhéid an airgid ná an Aoine, 25 Bealtaine.

On Tuesday, 29th May there will be a whole school trip to Tayto Park in Ashbourne, Co. Meath.  On this day we will take the opportunity to celebrity this year's good work in a fun way.  The total cost of the trip is €22 per student, this includes return bus and full admission to the amusement park.  Students are asked to pay a deposit of €2 to their meantóir/caomhnóir before Friday, 27th April.  The balance of money is to be paid by Friday, 25 May.

Screen Shot 2018 04 17 at 10.00.45

Seachtain na Meabhairshláinte 2018 (Positive Mental Health Week 2018)

D'éagraigh scoláirí na hIdirbhliana Seachtain na Meabhairshláinte ón 26 Feabhra go dtí 7 Márta (le bearna don sneachta!).  Bhí go leor imeachtaí ar siúl.  D'éagraigh siad cara faoi rún, léirigh daltaí agus múinteoirí a meas ar a gcairde tríd gníomhaíochtaí deasa a dhéanamh dá gcairde faoi rún.

Coláiste Lú's Transition Year  students organised Positive Mental Health week from 26th February to 7th March (with a snow break!).  As part of the event they organised 'Secret Friend' amongst the students and staff where each person showed their appreciation for their friend with a small token or action each day. 

Read more ...

Scoil Dúnta - Rabhadh Aimsire Stádas Dearg (School Closed - Status Red Weather Warning)

D'eisigh Met Éireann rabhadh aimsire stádas dearg don Chéadaoin, 28 Feabhra 2018; dá bhrí sin beidh Coláiste Lú dúnta inniu.  Coinnigh súil ar Twitter @ColáisteLú do thuilleadh eolais.  Fanaigí slán.

Met Éireann have issued a status red weather warning for Wednesday, 28th February 2018; as a result Coláiste Lú will be closed today.  Keep an eye on @ColáisteLú on Twitter for further updates. Stay safe.

Uasdhátú: Ag leanúint na comhairle ón ROS beidh Coláiste Lú dúnta Déardaoin agus Dé hAoine, 1 & 2 Márta. Fanaigí slán.

Update: Following the advice from the DES Coláiste Lú will be closed Thursday and Friday, 1st & 2nd of March. Stay safe.

https://t.co/0Xg0tj244S?amp=1

Uasdhátú: Beidh scoil mar is gnáth arís ón Luan, 5 Márta, ar aghaidh.

Update: School will resume as usual From Monday, 5th March, onwards. 

 

Lá Oráiste, Dé Céadaoin, 7 Márta (Orange Day, Wednesday, 7th March)

Lá Oráiste

Réamhscrúduithe an TS 2018 (JC Pre-Examinations 2018)

Ádh mór ar scoláirí 3 Aoife sna réamhscrúduithe a thosóidh Déardaoin, 1 Feabhra.

Best of luck to the students of 3 Aoife in the pre-examinations beginning Thursday, 1st February.

Triailscrúduithe CLú 2018