Cúram. Forbairt. Feabhas.

 
     
Guthán: +353 42 9352428 
Ríomhphost: colaistecc@lmetb.ie
Seoladh: Na Méirsí, Dún Dealgan, Co. Lú.

Sóisialta:

twit
   
   
 

Nuacht (News)

Staidéar faoi Mhaoirseacht (Supervised Study)

Staidear

Ath-thosnóidh staidéar faoi mhaoirseacht tar éis scoile Dé Máirt, 6 Samhain.  Beidh staidéar faoi mhaoirseacht ar fáil ó 3.50 go 4.50 gach Luan, Máirt agus Déardaoin.  Íocaíocht ar líne níos déanaí sa téarma don seirbhís seo.

Supervised Study will resume after school on Tuesday, 6th November.  Supervised study will be available from 3.50 to 4.50 every Monday, Tuesday and Thursday.  Payment for this service will be made online later in the term. 

Laethanta Oscailte 3ú Leibhéal (3rd Level Open Days)

going to college clipart 1

Beidh Laethanta Oscailte ag na hInstitiúidí tríú leibhéal seo a leanas go luath.  Labhair le hIníon Nic Somhairle do thuilleadh eolais.

  • UCD Satharn 3 Samhain
  • DkIT Aoine 9 & Satharn 10 Samhain
  • Trinity College Dublin Satharn 10 Samhain
  • DCU Aoine 16 Samhain (Glas Naíon) & Satharn 17 Samhain (Glas Naíon & N. Pádraig Drom Conrach)

The following Third Level institutions have upcoming Open Days.  Speak with Iníon Nic Somhairle for further information. 

  • UCD Saturday 3rd November
  • Dundalk Institute of Technology Friday 9th and Saturday 10th November
  • Trinity College Dublin Saturday 10th November
  • DCU Open Day Friday 16th Nov (Glasnevin) and Saturday 17th Nov (Glasnevin and St. Patrick's Drumcondra)

Torthaí an Teastas/na Sraithe Sóisearaigh 2018 (Junior Cert/Cycle Results 2018)

Comhghairdeas ollmhór le scoláirí rang Aoife a fuair torthaí a dTeastas Sóisearaigh Dé Céadaoin, 12 Meán Fómhair.  Bhí feabhas pearsanta le feiceáil i ngach seit de thorthaí agus mar thorthaí ranga sháraigh siad na meáin náisiúnta.  Comhghairdeas libh arís agus míle buíochas le bhur dtuistí, gcaomhnóirí agus múinteoirí uilig a chabhraigh libh ar bhur dturas oideachais go dtí seo.  Tógaigí na torthaí seo mar bhunchloch don fhorbairt agus tuilleadh feabhais sa sraith shinsireach.  Bainigí sult as an Idirbhliain anois.

Congratulations to the students of rang Aoife who recieved their Junior Cert/Cycle results on Wednesday, 12th September. Personal excellence was clear to see in every set of results and as a class set of results rang Aoife exceeded national averages.  Congratulations again and many thanks to all of your parents, guardians and teachers who help helped you on your educational journey so far.  Take these results as foundation stones for further forbairt and feabhas at senior cylce.  Now it's time to enjoy Transition Year.

IMG 20180912 WA0004  IMG 20180912 WA0001

IMG 20180912 WA0002  IMG 20180912 WA0003

Bua ag Tráth na gCeist Gael Linn (Success at Gael Linn Quiz)

TnagC2018

Comhghairdeas le Laoise, Naoise, Eimear agus Erin ón dara bliain a bhuaigh an dara háit ag Tráth na gCeist Ghael Linn sa Lios Dubh, Dé hAoine, 12 Deireadh Fómhair.  Tá áit faighte ag an bhfoireann sa chéad bhabhta eile den chomórtas.  Buíochas lena múinteoir Gaeilge Iníon Ní Campion agus le hIn. Ní Chonluain, In. Ní Thómhnair agus In. Ní Dhuinn a chabhraigh leis an eagrúchán don chomórtas.  Ádh mór sa chéad bhabhta eile.

Congratulations to Laoise, Naoise, Eimear and Erin from second year who won second place at the Gael Linn Quiz in the Lisdoo on Friday, 12th October.  The team has won a place in the next round of the competition.  Thanks to their Irish teacher In. Ní Campion and to In. Ní Chonluain, In. Ní Thómhnair and In. Ní Dhuinn who helped with preparations for the event.  Best of luck in the next round.

Turas Bitheolaíochta go Baile Átha Cliath (Biology Trip to Dublin)

Thug bitheolaíthe na séú bliana cuairt ar Pháirc an Fhionnuisce mar chuid dá gcúrsa Bhitheolaíocht Ardteiste.  Bhain siad taitneamh agus tairbhe as an turas.  Buíochas leis an Uas. Ó tUairisc a d'eagraigh.

Our sixth year biologists visited the Phoenix Park as part of their Leaving Cert Biology Course.  The students all enjoyed this very worthwhile trip.  Thanks to an tUas. Ó tUairisc for organising.

Bio 18 1  Bio 18 4